Národní screeningové centrum

Naším cílem je dopomoci odhalit vážná onemocnění včas a zlepšit tak vaše zdraví

Zavádění

 

nejnovějších a ověřených postupů pro časný záchyt nemocí

Zvyšování

 

dostupnosti screeningových programů rizikovým skupinám obyvatel

Posilování

 

role jedince prostřednictvím zvyšování zdravotní gramotnosti

Prohlubování

 

spolupráce s občany a institucemi s cílem zlepšení zdraví celé společnosti


Datový portál

 

Analýzy výkonnosti a kvality screeningových programů

Přejít na stránku

Zpravodaj

 

Souhrn aktuálních novinek a projektů

Přejít na stránku