Datová základna

Soustavné budování komplexní datové základny screeningových programů patří mezi dlouhodobé cíle Národního screeningového centra. Vybudování jednotné a koordinované infrastruktury pro sběr a vyhodnocování dat z probíhajících a nově zaváděných screeningových programů v České republice bylo zahájeno v rámci projektu Datová základna realizace screeningových programů. Součástí projektu bylo rovněž vybudování systému evaluace screeningových programů v ČR.

Datová základna se opírá o sjednocené datové zdroje Národního zdravotnického informačního systému (NZIS), které jsou doplňovány o další zdroje dat, např. ad hoc sběry dat v rámci pilotních screeningových projektů a programů časného záchytu či demografické údaje o obyvatelstvu zpracovávané Českým statistickým úřadem.

NSC vybudovalo a průběžně rozvíjí Datový portál screeningových programů, který je určen pro jejich hodnocení a umožňuje přístup k analýzám výkonnosti a kvality těchto programů až na úrovni regionálních jednotek Správně definovaná, sesbíraná a zhodnocená data jsou velmi důležitým nástrojem pro hodnocení a případnou úpravu stávajících programů a pro hodnocení smysluplnosti zavádění programů nových tak, aby byl zajištěn jejich maximální pozitivní dopad na zdraví obyvatel a jejich vysoká nákladová efektivita.

Datový portál screeningových programů

 

Analýzy výkonnosti a kvality screeningových programů až na úroveň regionálních jednotek

Přejít na stránku