O Národním screeningovém centru

Národní screeningové centrum zajišťuje metodickou, technickou, analytickou a koordinační podporu časného záchytu onemocnění v ČR. 

Od roku 2014 se ÚZIS ČR postupně hlouběji zaměřoval na analytické činnosti ve vztahu ke screeningovým programům. Od roku 2016 vzniklo Oddělení hodnocení preventivních programů. Oblast screeningových programů byla systematicky rozvíjena od února 2017 v rámci infrastrukturních projektů, které měly za cíl rozvoj metodického, personální a datového zázemí screeningových programů. Od roku 2019 vzniklo oddělení Národní screeningové centrum v rámci Odboru mezinárodních vztahů a od roku 2020 vznikl samostatný odbor Národní screeningové centrum, které zahrnovalo Oddělení řízení screeningových projektů a Oddělení správy a analýzy dat screeningových projektů. V této podobě NSC funguje doposud. Od roku 2023 NSC poskytuje zázemí řídícím komisím screeningových programů, které pro tento účel byly nově zřízeny ministrem zdravotnictví.

NSC úzce spolupracuje s dalšími odbory ÚZIS a MZ na zajišťování své agendy.

Sídlo NSC je v Brně.