Řídicí orgány

Národní screeningové centrum poskytuje zázemí pro řídicí orgány, které jsou zřízeny za účelem odborného zajištění specifických oblastí.

Rada Národního screeningového centra

Rada Národního screeningového centra  zaštiťuje tvorbu koncepčních doporučení v oblasti řízení programů časného záchytu a prevence onemocnění v ČR a kontroluje naplňování národních strategií v této oblasti. Rada NSC se podílí na formulaci strategie Národního screeningového centra. Předsedou Rady NSC je ministr zdravotnictví, místopředsedou je ředitel ÚZIS ČR a tajemníkem je vedoucí Národního screeningového centra.

Řídicí orgány screeningových programů

Pro všechny zavedené screeningové programy jsou zřízeny řídící komise příkazem ministra zdravotnictví. Mezi tyto komise patří:

Úkolem těchto řídicích komisí je:

Obdobně jsou vytvořeny řídící komise pro připravované populační programy. Všechny komise zveřejňují usnesení ze svých jednání na portále poradních orgánů MZ.

•    Komise pro přípravu programu časného záchytu karcinomu prostaty
•    Komise pro přípravu programu screeningu aneurysmatu abdominální aorty
•    Komise pro přípravu programu časného záchytu poruch štítné žlázy v těhotenství

Pracovní skupiny

Pro zajištění odborné garance pilotních projektů nebo specifických oblastí, které NSC realizuje, jsou zakládány dílčí pracovní skupiny, které poskytují odborné zázemí pro tyto činnosti.

Další řídící orgány

NSC úzce spolupracuje s dalšími řídícími orgány, jako je např. Koordinační centrum novorozeneckého screeningu a další.