Spolupráce

Národní screeningové centrum spolupracuje s národními i mezinárodními institucemi, odbornými společnostmi, účastní se vědeckých projektů, spolupracuje na informačních a popularizačních aktivitách a vzdělávání odborníků.

Na národní úrovni spolupracuje NSC se státními autoritami:

NSC spolupracuje také s plátci zdravotní péče:

Odborní partneři

Další partneři

NSC aktivně vystupuje na různých konferencích pořádaných odbornými lékařskými společnostmi a publikuje odborné práce s předními odborníky v daných oblastech.

NSC úzce spolupracuje s Institutem biostatistiky a analýz Lékařské fakulty Masarykovy univerzity.

NSC spolupracuje se zahraničními institucemi, účastní se mezinárodních projektů, konferencí a workshopů.