Struktura NSC a klíčoví lidé

Národní screeningové centrum je samostatným odborem v rámci struktury ÚZIS ČR a úzce spolupracuje s dalšími odbory ÚZIS ČR, které zajišťují dílčí provozní či odborné agendy. NSC tvoří dvě oddělení.

Oddělení řízení screeningových projektů

Oddělení řízení screeningových projektů zajišťuje metodické a koordinační činnosti v rámci jednotlivých agend. Součástí oddělení jsou projektoví manažeři, metodici, zdravotní asistenti a pracovníci helpdesku.

Oddělení správy a analýzy dat screeningových projektů

Oddělení správy a analýzy dat screeningových projektů zajišťuje technické a analytické činnosti. Zabývá se tvorbou komplexních analytických výstupů a celým procesem správy dat, které souvisí se screeningem a časným záchytem onemocnění. Součástí oddělení jsou datoví analytici a datamanažeři.


Vedení NSC

hejduk

PhDr. Karel Hejduk

Karel Hejduk je vedoucím Národního screeningového centra. Od roku 2017 buduje na ÚZIS značku NSC. Primárně se věnuje strategickému řízení NSC, vyhledávání nových příležitostí a navazování spolupráce v rámci národních institucí a odborných společností. Řízení projektů klinického výzkumu se věnuje od roku 2009 na Institutu biostatistiky a analýz Lékařské fakulty Masarykovy univerzity. Karel Hejduk vystudoval obor Veřejné zdravotnictví a obor Ekonomie a management ve zdravotnictví.

Kontakt: karel.hejduk@uzis.cz

hejduk

RNDr. Ondřej Májek, Ph.D.

Ondřej Májek je vedoucím Oddělení mezinárodních vztahů ÚZIS a vědeckým vedoucím jeho Národního screeningového centra, ve kterém se věnuje monitoringu a evaluaci screeningových programů a zavádění nových programů časného záchytu do praxe. Výuce a výzkumu ve vztahu ke screeningu a diagnostice se věnuje i v Institutu biostatistiky a analýz Lékařské fakulty Masarykovy univerzity. Ondřej Májek vystudoval matematickou biologii a onkologii na Masarykově univerzitě.

Kontakt: ondrej.majek@uzis.cz

 

hejduk

Mgr. Lucie Mandelová, Ph.D.

Vedoucí Oddělení řízení screeningových projektů. V NSC působí od roku 2019. Věnuje se metodickému řízení odborně-procesních činností screeningových projektů. Lucie Mandelová vystudovala na Lékařské fakultě MU v oboru Hygiena, preventivní lékařství a epidemiologie. Disponuje zkušenostmi z metodické činnosti na úseku ochrany veřejného zdraví, z pedagogické činnosti a z publikační činnosti v českých i zahraničních odborných časopisech. 

Kontakt: lucie.mandelova@uzis.cz

 

hejduk

Mgr. Ondřej Ngo

Ondřej Ngo je vedoucím Oddělení správy a analýzy dat screeningových projektů Národního screeningového centra, ve kterém se věnuje monitoringu a evaluaci screeningových programů. Hodnocením screeningových programů se zabývá již od roku 2014 a v této oblasti také působí na Institutu biostatistiky a analýz Lékařské fakulty Masarykovy univerzity. Vystudoval obor Matematická biologie na Masarykově univerzitě.

Kontakt: ondrej.ngo@uzis.cz

hejduk

Mgr. Renata Chloupková

Renata Chloupková působí v NSC společně s Ondřejem Ngo v Oddělení správy a analýzy dat screeningových projektů. V rámci oddělení se zabývá analýzou dat a zejména datamanagementem a procesy, které se týkají správy dat. V oboru působí od roku 2014, kdy začala působit na Institutu biostatistiky a analýz Lékařské fakulty Masarykovy univerzity, v akademické sféře vypomáhá při výuce biostatistiky. Vystudovala obor matematická biologie na Masarykově univerzitě.

Kontakt: renata.chloupkova@uzis.cz