Pilotní projekty časného záchytu onemocnění

Vybudované metodické a technické zázemí umožnilo Národnímu screeningovému centru realizaci pilotních projektů časného záchytu vybraných onemocnění. První pilotní projekty byly realizovány na základě doporučení a schválení Národní rady pro implementaci a řízení programů časného záchytu onemocnění a schválení dotace v rámci Operačního programu Zaměstnanost. Projekty byly realizovány v letech 2017–2022.

Od roku 2023 jsou realizovány pilotní projekty realizovány za podpory Operačního programu Zaměstnanost plus a jsou, stejně jako v předchozím období, zaměřeny na projekty časného záchytu onemocnění.

Časný záchyt v péči o těhotné

Novorozenecký screening a poporodní péče

Časný záchyt rizikových faktorů u dětí

Záchyt osob s časnými příznaky

Časný záchyt pro zvýšení kvality života

Časný záchyt komplikací

Časný záchyt u osob s rizikovým chováním

Optimalizace stávajících screeningových programů