Populační screeningové programy

Screening znamená plošné vyšetřování populace za účelem detekce léčitelného onemocnění v jeho časných stadiích, kdy pacienti ještě nemají potíže a příznaky. Cílem screeningu je snížit nemocnost a úmrtnost na sledované onemocnění.

V současné době se v ČR provádí v rámci screeningu nádorových onemocnění screening karcinomu prsu, karcinomu děložního čípku a karcinomu tlustého střeva. Od roku 2022 byl spuštěn program časného záchytu karcinomu plic. V současné době je připravován populační pilotní program časného záchytu karcinomu prostaty.

V ČR je zaveden novorozenecký screening a od roku 2021 byl spuštěn program screeningu spinální svalové atrofie (SMA) a těžké kombinované imunodeficience (SCID) u novorozenců.

Screening zhoubných nádorů

Novorozenecký screening