Knowledge hub

Metodiky NSC

Autoři: RNDr. Ondřej Májek, Ph.D., Mgr. Ondřej Ngo, Mgr. Barbora Bučková a kolektiv autorů verze 2.0, srpen 2021

Životní cyklus screeningových programů

Cílem tohoto dokumentu je popsat návrh zastřešující metodiky pro následnou diskusi s Národní radou pro implementaci a řízení programů časného záchytu onemocnění (dále jen Rada) a dalšími stranami zainteresovanými v přípravě a realizaci programů časného záchytu.

Autor: Mgr. Ondřej Ngo, Mgr. Barbora Bučková, PhDr. Karel Hejduk a kolektiv autorů verze 1.0, prosinec 2020

Hodnocení dopadů technologií ve zdravotním screeningu

Účelem metodického dokumentu je popis procesu tvorby a odborného posuzování navrhovaného screeningového programu prostřednictvím tzv. Health Technology Assessment (HTA), na základě kterého jsou vědecky podloženy jeho přínosy, rizika, nákladová efektivita a další aspekty.

Autoři: Mgr. Pavel Němec, Ph.D., Mgr. Michaela Jelínková, PhDr. Karel Hejduk a kolektiv autorů verze 2.0, srpen 2021

Realizace pilotního projektu

Metodický dokument životního cyklu screeningových programů, který popisuje plánování, realizaci a vyhodnocení pilotního projektu. Pilotní projekt (pilotní studie) představuje zásadní fázi životního cyklu screeningového programu.

Autor: RNDr. Ondřej Májek, Ph.D., prof. PhDr. Andrea Pokorná, Ph.D., PhDr. Miloslav Klugar, Ph.D., a kolektiv autorů verze 1.0, srpen 2020

Atributy implementace národního screeningového programu

Účelem metodického dokumentu je popsat atributy implementace národního screeningového programu, které by měly být specifikovány před rozšířením screeningového procesu z pilotního projektu na národní úroveň.

Autoři: Mgr. Ondřej Ngo, Ing. Monika Ambrožová, Ing. Barbora Budíková a kolektiv autorů verze 1.0, prosinec 2020

Monitoring národního screeningového programu

Účelem metodického dokumentu je popsat kroky a atributy monitoringu národního screeningového programu, které by měly být stanoveny před rozšířením screeningového procesu z pilotního projektu na národní úroveň a průběžně uplatňovány u nově zavedeného národního screeningového programu.

Autor: Kolektiv NSC verze 1.0, prosinec 2022

Evaluace národního screeningového programu

Účelem metodického dokumentu je popsat plán a jednotlivé kroky evaluace národního screeningového programu, které by měly být stanoveny před rozšířením screeningového procesu z pilotního projektu na národní úroveň a uplatněny u nově zavedeného národního screeningového programu.