Publikace

2023

Mlinaric M, Bonham JR, Kožich V, Kölker S, Májek O, Battelino T, Torkar AD, Koracin V, Perko D, Remec ZI, Lampret BR, Scarpa M, Schielen PCJI, Zetterström RH, Groselj U. Newborn Screening in a Pandemic—Lessons Learned. International Journal of Neonatal Screening 2023; 9(2): 21. https://doi.org/10.3390/ijns9020021

Ngo O, Hejcmanová K, Suchánek Š, Pehalová L, Dušek L, Zavoral M, Bureš J, Seifert B, Hejduk K, Král N, Májek O. Coverage by examinations associated with early detection of colorectal neoplasia in the Czech Republic. European Journal of Public Health 2023; 33(3): 515-521. https://doi.org/10.1093/eurpub/ckad071

Přibylová L, Eclerová V, Májek O, Jarkovský J, Pavlík T, Dušek L. Using real-time ascertainment rate estimate from infection and hospitalization dataset for modeling the spread of infectious disease: COVID-19 case study in the Czech Republic. PLoS One 2023; 18(7): e0287959. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0287959

2022

Berec L, Šmíd M, Přibylová L, Májek O, Pavlík T, Jarkovský J, Zajíček M, Weiner J, Barusová T, Trnka J. Protection provided by vaccination, booster doses and previous infection against covid-19 infection, hospitalisation or death over time in Czechia. PLoS One 2022; 17(7): e0270801. https://dx.doi.org/10.1371/journal.pone.0270801

Haneef R, Tijhuis M, Thiebaut R, Májek O, Pristas I, Tolenan H, Gallay A. Methodological guidelines to estimate population-based health indicators using linked data and/or machine learning techniques. Archives of Public Health 2022; 80(1): 9. https://dx.doi.org/10.1186/s13690-021-00770-6

Hubáček JA, Philipp T, Adámková V, Májek O, Dušek L. A haemochromatosis-causing HFE mutation is associated with SARS-CoV-2 susceptibility in the Czech population. Clinica Chimica Acta 2023; 538: 2111-215. https://dx.doi.org/10.1016/j.cca.2022.12.025

Komenda M, Černý V, Šnajdárek P, Karolyi M, Hejný M, Panoška P, Jarkovský J, Gregor J, Bulhart V, Šnajdrová L, Májek O, Vymazal T, Blatný J, Dušek L. Control Centre for Intensive Care as a Tool for Effective Coordination, Real-Time Monitoring, and Strategic Planning During the COVID-19 Pandemic. Journal of Medical Internet Research 2022; 24(2): e33149. https://dx.doi.org/10.2196/33149

Komenda M, Jarkovský J, Klimeš D, Panoška P, Šanca O, Gregor J, Mužík J, Karolyi M, Májek O, Blaha M, Macková B, Rážová J, Adámková V, Černý V, Blatný J, Dušek L. Sharing datasets of the COVID-19 epidemic in the Czech Republic. PLoS ONE 2022; 17(4): e0267397. https://dx.doi.org/10.1371/journal.pone.0267397

Meltzer HM, Jensen TK, Májek O, Moshammer H, Wennberg M, Akesson A, Tolonen H. Enhancing Human Biomonitoring Studies through Linkage to Administrative Registers-Status in Europe. International Journal of Environmental Research and Public Health 2022; 19(9): 5678. https://dx.doi.org/10.3390/ijerph19095678

Moravec V, Dušek L, Gregor J, Jarkovský J, Komenda M, Májek O, Pavlík T, Krausová A, Mařík R, Šnajdárek P. COVID-19 infodemie. Praha: Nakladatelství Academia, 2022. 437 s. ISBN 978-80-200-3434-2.

Šmíd M, Berec L, Přibylová L, Májek O, Pavlík T, Jarkovský J, Weiner J, Barusová T, Trnka J. Protection by Vaccines and Previous Infection Against the Omicron Variant of Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2. Journal of Infection Disseases 2022; 226(8): 1385-1390. 

Zdeňková K, Bartáčková J, Čermáková E, Demnerová K, Dostálková A, Janda V, Jarkovský J, Marin MAL, Nováková Z, Rumlová M, Ambrožová JR, Škodáková K, Swierczková I, Sýkora P, Vejmělková D, Wanner J, Bartáček J. Monitoring COVID-19 spread in Prague local neighborhoods based on the presence of SARS-CoV-2 RNA in wastewater collected throughout the sewer network. Water Research 2022; 216: 118343. https://dx.doi.org/10.1016/j.watres.2022.118343

2021

Cardoso R, Guo F, Heisser T, Hackl M, Ihle P, De Schutter H, Van Damme N, Valerianova Z, Atanasov T, Májek O, Mužík J, Nilbert MC, Tybjerg AJ, Innos K, Magi M, Malila N, Bouvier AM, Bouvier V, Launoy G, Woronoff AS, Cariou M, Robaszkiewicz M, Delafosse P, Poncet F, Katalinic A, Walsh PM, Senore C, Rosso S, Vincerzevskiene I, Lemmens VEPP, Elferink MAG, Johannesen TB, Korner H, Pfeffer F, Bento MJ, Rodrigues J, da Costa FA, Miranda A, Zadnik V, Zagar T, Marques ALD, Marcos-Gragera R, Puigdemont M, Galceran J, Carulla M, Chirlaque MD, Ballesta M, Sundquist K, Sundquist J, Weber M, Jordan A, Herrmann C, Mousavi M, Ryzhov A, Hoffmeister M, Brenner H. Colorectal cancer incidence, mortality, and stage distribution in European countries in the colorectal cancer screening era: an international population-based study. Lancet Oncology 2021; 22(7): 1002-1013. https://dx.doi.org/10.1016/S1470-2045(21)00199-6

Hubáček JA, Dlouha L, Dušek L, Májek O, Adámková V. Apolipoprotein E4 Allele in Subjects with COVID-19. Gerontology 2021; 67(3): 320-322. https://dx.doi.org/10.1159/000516200

Hubáček JA, Dušek L, Májek O, Adámek V, Červinková T, Dlouhá D, Adámková V. ACE I/D polymorphism in Czech first-wave SARS-CoV-2-positive survivors. Clinica Chimica Acta 2021; 519: 206-209. https://dx.doi.org/10.1016/j.cca.2021.04.024

Hubáček JA, Dušek L, Májek O, Adámek V, Červinková T, Dlouhá D, Pavel J, Adámková V. CCR5 Delta 32 Deletion as a Protective Factor in Czech First-Wave COVID-19 Subjects. Physiological Research 2021; 70(1): 111-115. https://dx.doi.org/10.33549/physiolres.934647

Jarkovský J, Benešová K, Černý V, Razová J, Kala P, Dolina J, Májek O, Sebestová S, Bezdeková M, Melicharová H, Šnajdrová L, Dušek L, Parenica J. Covidogram as a simple tool for predicting severe course of COVID-19: population-based study. BMJ Open 2021; 11(2): e045442. https://dx.doi.org/10.1136/bmjopen-2020-045442

Mírka H, Vašáková M, Hejduk K, Májek O, Ngo O, Dušek L, Heřman M, Kočová E, Ferda J, Skřičková J, Čierná-Peterová I, Králíková E, Šonka P, Šubrt P, Seifert B, Lischke R, Petruželka L, Papírník P, Súkupová L, Krahula O. Populační pilotní program časného záchytu karcinomu plic v České republice. Česká radiologie 2021; 75(1): 65-71

Pikner R, Hejduk K, Ngo O, Budíková B, Šanca O, Palička V, Rosa J, Jarkovský J, Májek O, Němec P. Pilotní projekt FLS OSTEO – Sekundární prevence osteoporotických zlomenin. Clinical Osteology 2021; 26(3): 133-142. 

Pikner R, Němec P, Palička V, Švagr M, Hejduk K, Šanca O, Budíková B, Ngo O, Jarkovský J, Májek O, Duba J, Vachek J. Fracture Liaison Services: Program koordinované sekundární prevence osteoporotických zlomenin. Clinical Osteology 2021; 26(2): 119-132. 

Skřičková J, Nebeský T, Kadlec B, Hejduk K, Májek O, Vašáková M, Čierná Peterová I. Karcinom plic – diagnostika a časný záchyt. Klinická onkologie 2021; 34(S1): S6-S19. https://dx.doi.org/10.48095/CCKO2021S6

2020

Dušek L, Májek O, Jarkovský J, Benešová K, Ngo O, Mužík J, Kubát J, Blaha M, Hejduk K, Lukáš M. Díl VII. - Časové trendy v objemu a zastoupení různých typů hospitalizací pacientů s IBD. Gastroenterologie a hepatologie 2020; 74(1): 68-75. https://dx.doi.org/10.14735/amgh202068

Grega T, Vojtěchová G, Ngo O, Ambrožová M, Voška M, Májek O, Jirkovská J, Zavoral M, Suchánek Š. Prediktory pokrocilé kolorektální neoplazie ve screeningu kolorektálního karcinomu - průběžné výsledky multicentrické prospektivní studie. Gastroenterologie a hepatologie 2020; 74(5): 386-392. https://dx.doi.org/10.14735/AMGH2020386

Haneef R, Delnord M, Vernay M, Bauchet E, Gaidelyte R, Van Oyen H, Or Z, Perez-Gomez B, Palmieri L, Achterberg P, Tijhuis M, Zaletel M, Mathis-Edenhofer S, Májek O, Haaheim H, Tolonen H, Gallay A. Innovative use of data sources: a cross-sectional study of data linkage and artificial intelligence practices across European countries. Archives of Public Health 2020; 78(1): 55. https://dx.doi.org/10.1186/s13690-020-00436-9

Komenda M, Bulhart V, Karolyi M, Jarkovský J, Mužík J, Májek O, Šnajdrová L, Růžičková P, Rážová J, Prymula R, Macková B, Březovský P, Marounek J, Černý V, Dušek L. Complex Reporting of the COVID-19 Epidemic in the Czech Republic: Use of an Interactive Web-Based App in Practice. Journal of Medical Internet Research 2020; 22(5): e19367. https://dx.doi.org/10.2196/19367

Ngo O, Chloupková R, Suchánek Š, Zavoral M, Dušek L, Májek O. Aktuální výsledky screeningu kolorektálního karcinomu v České republice a potenciální význam kolonické kapslové endoskopie. Gastroenterologie a hepatologie 2020; 73(5): 387-391. https://dx.doi.org/10.14735/AMGH2019387

Ngo O, Májek O, Kouřil J, Svobodová I, Krejčí D, Hejduk K, Dušek L. I. Onkologická prevence a screening: Náklady na léčbu kolorektálního karcinomu a nakladova efektivita screeningového programu v České republice. Klinická onkologie 2020; 33: 2S20-. 

Pehalová L, Krejčí D, Svobodová I, Ngo O, Májek O, Mužík J, Dušek L. Epidemiologie novotvarů prsu v době organizovaného screeningového programu v České republice. Onkologie 2020; 14(4): 142-147. https://dx.doi.org/10.36290/XON.2020.056

2019

Dušek L, Benešová K, Ngo O, Májek O, Mužík J, Kubát J, Blaha M, Hejduk K, Jarkovský J, Lukáš M. Díl III. – Epidemiologie idiopatických strévnich zánetu v céske populaci-časovy vyvoj a statisticke predikcé počtu pacientu. Gastroenterologie a hepatologie 2019; 73(3): 257-264. https://dx.doi.org/10.14735/amgh2019257

Dušek L, Májek O, Jarkovský J, Benešová K, Ngo O, Mužík J, Kubát J, Blaha M, Hejduk K, Lukáš M. Díl IV. – Mortalita a očekávaná doba dožití pacientů s IBD. Gastroenterologie a hepatologie 2019; 73(4): 345-351. https://dx.doi.org/10.14735/amgh2019345

Dušek L, Májek O, Jarkovský J, Benešová K, Ngo O, Mužík J, Kubát J, Blaha M, Hejduk K, Lukáš M. Díl V. - Príciny úmrtí pacientu s idiopatickými strevními zánety a související casové trendy. Gastroenterologie a hepatologie 2019; 73(5): 438-443. https://dx.doi.org/10.14735/AMGH2019438

Dušek L, Májek O, Jarkovský J, Benešová K, Ngo O, Mužík J, Kubát J, Blaha M, Hejduk K, Lukáš M. Díl VI. – Příčiny úmrtí pacientů s idiopatickými střevními záněty se zaměřením na hospitalizace v závěru života pacienta. Gastroenterologie a hepatologie 2019; 73(6): 517-526. https://dx.doi.org/10.14735/AMGH2019517

Dušek L, Ngo O, Májek O, Mužík J, Kubát J, Blaha M, Jarkovský J, Lukáš M. Díl II. – Epidemiologie idiopatických střevních zánětů v české populaci: dostupné datové zdroje, prevalence léčených pacientů a celková mortalita. Gastroenterologie a hepatologie 2019; 73(2): 163-166. https://dx.doi.org/10.14735/amgh2019163

Májek O, Anttila A, Arbyn M, van Veen EB, Engesaeter B, Lonnberg S. The legal framework for European cervical cancer screening programmes. European Journal of Public Health 2019; 29(2): 345-350. https://dx.doi.org/10.1093/eurpub/cky200

Ngo O, Chloupková R, Ambrožová M, Suchánek Š, Zavora M, Seifert B, Dvořák V, Daneš J, Skovajsová M, Dušek L, Májek O. Vyhodnocení adresného zvaní českých občanů do screeningových programů. Časopis lékařů českých 2019; 158(3-4): 147-150. 

Vuik FER, Nieuwenburg SAV, Bardou M, Lansdorp-Vogelaar I, Dinis-Ribeiro M, Bento MJ, Zadnik V, Pellise M, Esteban L, Kaminski MF, Suchánek Š, Ngo O, Májek O, Leja M, Kuipers EJ, Spaander MCW. Increasing incidence of colorectal cancer in young adults in Europe over the last 25 years. Gut 2019; 68(10): 1820-1826. https://dx.doi.org/10.1136/gutjnl-2018-317592

2018

Májek O, Dušková J, Dvořák V, Beková A, Klimeš D, Blaha M, Anttila A, Dušek L. Performance indicators in a newly established organized cervical screening programme: Registry-based analysis in the Czech Republic. European Journal of Cancer Prevention 2017; 26(3): 232-239. https://dx.doi.org/10.1097/CEJ.0000000000000236

Mužík J, Májek O, Svobodová I, Šlampa P, Dušek L. Epidemiologie gliomů podle dat Národního onkologického registru. In: Lakomý R, Kazda T, Šlampa P. Gliomy. 2. vydání. Praha: Maxdorf Jessenius, 2018: 14-23. ISBN 978-80-7345-561-3. 

Ngo O, Bučková B, Suchánek S, Seifert B, Zavoral M, Dušek L, Májek O. Účast české populace na screeningu kolorektálního karcinomu - vývoj a aktuální stav. Gastroenterologie a hepatologie 2017; 71(5): 377-383. https://dx.doi.org/10.14735/amgh2017377

Ngo O, Bučková B, Suchánek S, Zavoral M, Dušek L, Májek O. Hodnocení výkonnosti center pro screeningovou koloskopii v České republice. Gastroenterologie a hepatologie 2018; 72(5): 379-384. https://dx.doi.org/10.14735/amgh2018379