Logo OPZ
Logo
Zdraví 2020

Obdrželi jste poštovní zásilku se samoodběrovou sadou na vyšetření rakoviny tlustého střeva a konečníku?

  • Jedná se o pilotní projekt nazvaný Optimalizace programu screeningu kolorektálního karcinomu, který se zaměřuje na zlepšení probíhajícího screeningového programu. Projekt je financován Evropskou unií a realizuje ho Národní screeningové centrum ÚZIS ČR ve spolupráci s Ministerstvem zdravotnictví ČR a Všeobecnou zdravotní pojišťovnou ČR.
  • Cílem tohoto pilotního projektu je zvýšit počet vyšetřených mužů a žen ve věku 50–70 let a přispět ke zlepšení kvality tohoto screeningového programu. Hlavní změnou oproti stávajícímu stavu je zaslání samoodběrové sady pojištěnci přímo domů, což mu umožní zapojit se do screeningu bez nutnosti návštěvy lékaře. 
  • Cílem screeningu je odhalit kolorektální karcinom nebo přednádorové stavy včas.

Rakovina tlustého střeva a konečníku

Výskyt rakoviny tlustého střeva a konečníku v České republice

Rakovina tlustého střeva a konečníku (kolorektální karcinom) představuje svým vysokým výskytem jeden z největších problémů současného zdravotnictví vyspělých zemí. Česká republika patří mezi státy s nejvyšším výskytem na světě. Ročně je v ČR diagnostikováno přibližně 7 500 nových onemocnění a téměř 3 500 pacientů na tuto nemoc každý rok umírá. Rakovina tlustého střeva a konečníku je závažné onemocnění, které je na začátku zcela bez příznaků, a proto je často objeveno příliš pozdě. Díky včasnému nálezu je často možné zabránit vzniku pokročilé rakoviny a vyhnout se tak další náročné léčbě.

Toto onemocnění se může projevovat řadou příznaků, např. dlouhodobější změnou ve střevní činnosti (průjem, zácpa, stužkovité zúžení stolice), bolestí břicha, pocitem plnosti, větší plynatostí a úbytkem hmotnosti. Varovným příznakem je zejména krvácení z konečníku nebo příměs krve ve stolici, upozorňující na krvácení v zažívacím traktu.

Vznik rakoviny tlustého střeva a konečníku lze výrazně ovlivnit prevencí. Například omezení konzumace červeného masa a uzenin, pečených, smažených, grilovaných a uzených potravin, alkoholu a zvýšení fyzické zátěže spolu s nekouřením a dostatečným množstvím vlákniny ve stravě (konzumace ovoce, zeleniny, luštěnin, skořápkových plodů a celozrnných výrobků) snižují riziko vzniku tohoto onemocnění.

Jak probíhá současný screening v České republice?

Co znamená screening obecně a co je jeho cílem?

Screening ve zdravotnictví znamená vyšetřování předem definované skupiny osob za účelem vyhledávání chorob včas, tedy v době, kdy pacient nemá ještě příznaky nebo potíže a lze tak předejít rozvoji nemoci či případnému úmrtí.

Screening kolorektálního karcinomu spočívá ve vyhledávání onemocnění u osob bez zjevných příznaků a zaměřuje se na časný záchyt tohoto onemocnění a tzv. prekancerózních (předrakovinových) stavů. Cílem je tedy rakovinu zachytit včas, nebo zabránit jejímu vzniku. V České republice je od roku 2000 zaveden Národní program screeningu kolorektálního karcinomu pro osoby starší 50 let.

Jak probíhá současný screening kolorektálního karcinomu v ČR?

V současnosti se při screeningu využívá test na okultní krvácení do stolice (TOKS), který detekuje i malé množství krve ve stolici. Osobám bez příznaků onemocnění má odběrovou sadu pro test předat jejich registrující praktický lékař nebo gynekolog a následně je má také informovat o výsledku vyšetření. V případě jeho pozitivity následuje screeningová kolonoskopie. Existuje i možnost využít screeningového kolonoskopického vyšetření bez předchozího TOKS objednáním se do nejbližšího centra pro screeningovou kolonoskopii.

Více informací o současném screeningu kolorektálního karcinomu v ČR naleznete na webových stránkách http://www.kolorektum.cz.

Pilotní projekt optimalizace programu screeningu kolorektálního karcinomu

V rámci pilotního projektu je poštovní zásilkou osloveno 10 000 osob a je jim nabídnuta možnost vyšetření na skryté krvácení do stolice. Obesláni jsou vybraní pojištěnci VZP ČR z celé České republiky ve věku 50–70 let, kteří mají nárok na screeningové vyšetření a prozatím jej nepodstoupili.

Obdrželi jste poštovní zásilku se samoodběrovou sadou na vyšetření rakoviny tlustého střeva a konečníku?

Můžete tak využít možnost provedení vyšetření, které je snadné a zcela bezbolestné, i bez návštěvy lékaře.

Poštovní zásilka obsahuje odběrovou nádobku (qFIT kit) na vzorek stolice pro test na skryté krvácení. Přítomnost krve ve stolici může být nezávažná (např. u hemoroidů), ale může také znamenat přítomnost vážných změn na sliznici tlustého střeva a konečníku, které mohou vést až k rakovině. Pokud jsou tyto změny odhaleny včas, nemusí dojít ke vzniku nádorového onemocnění.

Podle návodu, který je přiložen v poštovní zásilce, odeberete vzorek stolice a zašlete ho v přiložené návratové obálce bezplatně do specializované laboratoře Ústavu lékařské biochemie a laboratorní diagnostiky Všeobecné fakultní nemocnice v Praze, která vzorek vyhodnotí a přibližně do jednoho měsíce Vám zašle výsledek vyšetření.

Zároveň s tímto vzorkem je potřeba v návratové obálce do laboratoře zaslat i vyplněný a podepsaný Informovaný souhlas s účastí v projektu a Souhlas se zpracováním osobních údajů. Upozorňujeme, že zapojení do pilotního projektu není možné, pokud oba tyto dokumenty nepodepíšete a nepošlete společně se vzorkem do laboratoře. Zde naleznete vzorový vyplněný Informovaný souhlas s účastí v projektu a Souhlas se zpracováním osobních údajů.

Pokud se zjistí přítomnost krve ve Vámi odebraném vzorku stolice, neznamená to, že rakovinu máte, nebo ji dostanete. Takový výsledek však upozorňuje na možné riziko jejího vzniku a bude Vám pravděpodobně doporučeno podstoupit navazující vyšetření v jednom ze spolupracujících kolonoskopických pracovišť. S dopisem, který Vám přijde z laboratoře, a přiloženým výsledkem navštivte svého praktického lékaře, se kterým se domluvíte na dalším postupu a na objednání se na kolonoskopické vyšetření. Můžete navštívit jedno z center pro screeningovou kolonoskopii zapojených do projektu (seznam zde), nebo se s praktickým lékařem můžete domluvit i na vyšetření na jiném pracovišti oprávněném k provádění screeningu nádorů tlustého střeva a konečníku. Seznam těchto pracovišť se smlouvu s VZP ČR najdete na https://www.vzp.cz/kolonoskopie.

Společně s výsledkem Vám bude odeslán z laboratoře i Dotazník spokojenosti se samoodběrovým vyšetřením. Prosíme Vás, abyste v rámci zkvalitnění screeningového programu tento dotazník vyplnili a v návratové obálce zdarma odeslali na adresu Národního screeningového centra. Pokud preferujete vyplnění elektronické verze dotazníku bez nutnosti odesílání poštou – elektronickou verzi dotazníku najdete na webových stránkách dotaznik.uzis.cz, pro vstup do dotazníku zadejte unikátní šestimístný kód, který je uveden v papírové verzi dotazníku.

Záštita projektu

Na realizaci pilotního projektu dohlíží pracovní skupina složená z předních odborníků věnujících se této problematice:

  • prof. MUDr. Miroslav Zavoral, Ph.D. – předseda Společnosti pro gastrointestinální onkologii ČLS JEP
  • doc. MUDr. Bohumil Seifert, Ph.D. – vědecký sekretář Společnosti všeobecného lékařství ČLS JEP
  • doc. MUDr. Štěpán Suchánek, Ph.D. – vedoucí lékař Oddělení gastrointestinální endoskopie Ústřední vojenské nemocnice a Vojenské fakultní nemocnice Praha
  • MUDr. Petr Kocna, CSc. – vedoucí lékař Gastroenterologické laboratoře Ústavu lékařské biochemie a laboratorní diagnostiky 1. Lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Všeobecné fakultní nemocnice v Praze
  • RNDr. Ondřej Májek, Ph.D. – vědecký vedoucí Národního screeningového centra ÚZIS ČR
  • PhDr. Karel Hejduk – vedoucí Národního screeningového centra ÚZIS ČR

Partnerem projektu je Ministerstvo zdravotnictví České republiky.

Spolurealizátorem tohoto projektu je Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky.

Projekt je financován z Evropského sociálního fondu v rámci Operačního programu Zaměstnanost.

Formuláře a vzorové dokumenty ke stažení

Kontakt              

Národní screeningové centrum
Ústav zdravotnických informací a statistiky České republiky
Kounicova 688/26
P. O. Box č. 19
611 00 Brno

E-mail: fit.nsc@uzis.cz
Informace o projektu poskytuje telefonní linka Národního screeningového centra: +420 770 171 531 (po–pá od 09:00 do 16:00).

Upozorňujeme, že samoodběrovou sadu není možné objednat. Rozesílka probíhá na základě kontaktních údajů poskytnutých VZP ČR. V případě zájmu o vyšetření navštivte svého praktického lékaře nebo gynekologa. Děkujeme za Váš zájem o projekt.

Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace