Logo OPZ
Logo
Zdraví 2030

Obdržely jste zásilku se samoodběrovým testem na vyšetření přítomnosti HPV?

Samoodberova sada
 • Jedná se o pilotní projekt, který se zaměřuje na zlepšení probíhajícího screeningového programu karcinomu děložního hrdla. Projekt je financován Evropskou unií a realizuje ho Národní screeningové centrum ÚZIS ČR ve spolupráci s RBP, zdravotní pojišťovnou a Státním zdravotním ústavem.
 • Cílem tohoto pilotního projektu je zvýšit počet vyšetřených žen ve věku 50–65 let a přispět ke zlepšení kvality tohoto screeningového programu. Hlavní změnou oproti stávajícímu stavu je zaslání nebo předání samoodběrového HPV testu ženě přímo domů.
 • Cílem této screeningové metody je odhalit přítomnost HPV (lidského papilomaviru) a odhalit tak rakovinu děložního čípku nebo přednádorové stavy včas.

Rakovina děložního čípku

Výskyt rakoviny děložního čípku v České republice

Rakovina děložního čípku (karcinom děložního hrdla) je zhoubné nádorové onemocnění, kdy se povrchové buňky děložního čípku začnou nekontrolovatelně množit. V České republice je každoročně diagnostikováno přibližně 800 nových onemocnění rakovinou děložního čípku a přes 300 žen v důsledku tohoto onemocnění každý rok zemře. 

Přednádorové změny (tzv. prekancerózy) se neprojevují žádnými příznaky, a proto je velmi důležité, aby ženy po zahájení sexuálního života pravidelně chodily na preventivní gynekologické prohlídky. Mezi pozdní příznaky, kdy už je nádor výrazněji rozvinut, patří bolest v podbřišku, krvácení po pohlavním styku nebo zapáchající výtok z pochvy.

Rakovina děložního čípku vzniká nejčastěji jako následek infekční nákazy lidským papilomavirem (HPV) přenosným pohlavním stykem. Většina žen nákazu tímto virem ani nezjistí, neboť jejich imunitní systém si s infekcí poradí. V některých případech však vlivem působení HPV dojde ke změnám v buňkách na povrchu děložního čípku, které mohou dát vznik rakovině. Díky včasnému nálezu je často možné zabránit vzniku pokročilé rakoviny a vyhnout se tak další náročné léčbě.

Moderní alternativou, jak zjistit riziko vzniku tohoto nádoru, je provedení vyšetření ženy na přítomnost HPV.

Ilustrativni foto

Jak probíhá současný screening v České republice?

Co znamená screening obecně a co je jeho cílem?

Screening ve zdravotnictví znamená vyšetřování předem definované skupiny osob za účelem vyhledávání chorob včas, tedy v době, kdy pacient nemá ještě příznaky nebo potíže a lze tak předejít rozvoji nemoci či případnému úmrtí.

Jak probíhá současný screening rakoviny děložního čípku v ČR?

V ČR je od roku 2008 zaveden celorepublikový screeningový program zaměřený na včasný záchyt rakoviny děložního čípku, který spočívá v pravidelných gynekologických kontrolách, jejichž cílem je odhalit přednádorové změny nebo časná stadia zhoubného nádoru děložního čípku.

Žena je u svého registrujícího gynekologa vyšetřena při pravidelné preventivní prohlídce. Součástí této prohlídky je i odběr stěru z děložního čípku. Vzorek stěru je registrujícím gynekologem zaslán na screeningové cytologické vyšetření do akreditované laboratoře, která provede standardní vyšetření vzorku dle předepsaných metod.

Více informací o současném screeningu rakoviny děložního čípku v ČR naleznete na webových stránkách: http://www.cervix.cz

Ilustrativni foto

Pilotní projekt optimalizace programu screeningu karcinomu děložního hrdla

V rámci pilotního projektu je osloveno 5 000 žen a je jim nabídnuta možnost vyšetření na zjištění zvýšeného rizika vzniku rakoviny děložního čípku. Obeslány jsou vybrané ženy pojištěné u vybrané zdravotní pojišťovny z celé České republiky ve věku 50-65 let, které mají nárok na screeningové vyšetření a prozatím jej nepodstoupily (při náběru prostřednictvím mediátora podpory zdraví spolupracujícího se SZÚ jsou akceptovány ženy od 35 do 65 let, které se dlouhodobě neúčastní screeningu u gynekologa).

Obdržely jste samoodběrovou sadou na vyšetření přítomnosti HPV?

Můžete tak využít možnost provedení vyšetření, které je snadné a zcela bezbolestné, i bez návštěvy lékaře.

Zásilka obsahuje samoodběrový test na vyšetření přítomnosti HPV, který může způsobit některé méně závažné onemocnění, ale může vést až k rozvoji rakoviny děložního čípku. Pokud je přítomnost HPV odhalena včas a podstoupíte potřebnou léčbu, nemusí k rozvoji rakoviny dojít. 

Podle návodu, který je přiložen v poštovní zásilce provedete samoodběrovým testem odběr vzorku a zašlete ho v přiložené návratové obálce bezplatně do specializované laboratoře Ústavu molekulární a translační medicíny Lékařské fakulty Univerzity Palackého v Olomouci, která vzorek vyhodnotí a přibližně do jednoho měsíce Vám zašle výsledek vyšetření. Videonávod k odběru zde.

Zároveň s tímto vzorkem je potřeba v návratové obálce do laboratoře zaslat i vyplněný a podepsaný Informovaný souhlas s účastí v projektu a Souhlas se zpracováním osobních údajů. Upozorňujeme, že zapojení do pilotního projektu není možné, pokud oba tyto dokumenty nebudou podepsané a zaslané společně se vzorkem do laboratoře. Zde naleznete vzorové vyplněné dokumenty.

Pokud se u Vás přítomnost HPV prokáže, neznamená to, že rakovinu máte, nebo ji dostanete. Takový výsledek však upozorňuje na možné riziko jejího vzniku a bude Vám doporučeno navštívit svého gynekologa, který Vám provede další vyšetření a domluvíte se na následném postupu. Pokud nemáte svého gynekologa, kontaktujte prosím svou zdravotní pojišťovnu, která Vám doporučí gynekologa ve Vaší spádové oblasti.

Společně s výsledkem Vám bude odeslán z laboratoře i dotazník spokojenosti se samoodběrovým vyšetřením. Prosíme Vás, abyste v rámci důsledného vyhodnocení pilotního projektu tento dotazník vyplnily a v návratové obálce odeslaly na adresu Národního screeningového centra. Pokud preferujete vyplnění elektronické verze dotazníku bez nutnosti odesílání poštou – elektronickou verzi dotazníku najdete na webových stránkách dotaznik.uzis.cz, pro vstup do dotazníku zadejte unikátní  kód, který je uveden v papírové verzi dotazníku.

Ilustrativni foto

 

Na realizaci pilotního projektu dohlíží pracovní skupina složená z předních odborníků věnujících se této problematice:

 • prof. MUDr. David Cibula, CSc.
 • prof. MUDr. Jiří Sláma, Ph.D.
 • MUDr. Vladimír Dvořák, Ph.D.
 • MUDr. Markéta Trnková
 • doc. MUDr. Marián Hajdúch, Ph.D.
 • Mgr. Peter Vanek
 • RNDr. Ondřej Májek, Ph.D.
 • PhDr. Karel Hejduk

Spolurealizátorem tohoto projektu je  RBP, zdravotní pojišťovna a Státní zdravotní ústav.

Projekt je financován z Evropského sociálního fondu v rámci Operačního programu Zaměstnanost.

Formuláře a vzorové dokumenty ke stažení

Kontakt              

Národní screeningové centrum
Ústav zdravotnických informací a statistiky České republiky
Kounicova 688/26
P. O. Box č. 19
611 00 Brno

E-mail: hpv.nsc@uzis.cz
Informace o projektu poskytuje telefonní linka Národního screeningového centra: +420 770 171 531 (po–pá od 09:00 do 16:00).

Upozorňujeme, že samoodběrovou sadu není možné objednat. V případě pojištěnců RBP, zdravotní pojišťovny, probíhá rozesílka na základě kontaktních údajů poskytnutých RBP, zdravotní pojišťovnou. V případě spolupráce se Státním zdravotním ústavem probíhá přímé oslovení účastnic prostřednictvím mediátorů podpory zdraví. Děkujeme za Váš zájem o projekt.