Otevírání a zpřístupňování zdravotnických dat: trend sílí

Národní portál psychiatrické péče publikuje interaktivní grafy i otevřené datové sady. Systém hlášení nežádoucích událostí zveřejňuje údaje pro veřejnost i pro poskytovatele, také do budoucna počítá s otevřením dat. I k národním screeningům se chystá datový portál. K několika tématům zpracoval data portál ukazatelů kvality. Dostupnost dat o zdravotnictví se pomalu, ale jistě zlepšuje.


Solidní data jsou nezbytná také pro řízení screeningových programů. „Aby byla u screeningu zachována příznivá bilance mezi přínosy a riziky, musí být screening poskytován jako organizovaný program s náležitou kontrolou kvality,“ poznamenal na konferenci NZIS open RNDr. Ondřej Májek z vedení Národního screeningového centra. V Česku jsou zavedeny tří národní screeningové programy: screening karcinomu prsu, kolorekta a karcinomu děložního čípku. Indikátory a způsoby sledování screeningových programů popisují evropská doporučení. „Datovou základnu máme k dispozici, základem je Národní zdravotnický informační systém, který obsahuje data Národního onkologického registru, ale také od zdravotních pojišťoven. Národní zdravotnický informační systém poskytuje populačně vyčerpávající informace, na druhou stranu není vždy úplně flexibilní. Pro pilotní projekty máme časově omezené databáze a pro monitoring na národní úrovni spolupracujeme s Masarykovou univerzitou, kde fungují akademické sběry dat, a se státní správnou, například Českým statistickým ústavem,“ popisuje Májek.

Screeningové centrum hodlá v následujících měsících zpřístupnit veřejnosti datový portál, kde budou například údaje o pokrytí populace screeningovými programy, ale i další ukazatele. „Národní screeningové centrum ÚZIS připravuje analýzy založené na populačních indikátorech kvality screeningových programů. Pro širší přístupnost indikátorů a jejich datových podkladů připravujeme datový portál, který bude zpřístupňovat jednoduché analýzy a datové sady,“ uvádí Májek. Motivací ke zpřístupnění dat je podle Májka mimo jiné aktivní zapojení dalších aktérů, kteří budou moci pracovat s daty sami bez potřeby analytických kapacit ÚZIS.

Celý článek na webu tribune.cz

Klíčová slova: screeningové programy, Národní zdravotnický informační systém

Zdroj: Medical Tribune

20. 4. 2022


Zpět