6. májové setkání ambulantních pneumologů

Ve dnech 6.–7. května 2022 se v Kutné Hoře konalo 6. májové setkání ambulantních pneumologů, kde byly prezentovány mj. dva screeningové projekty NSC. PhDr. Karel Hejduk a MUDr. Marcela Koudelková představili cestu k zavedení programu časného záchytu karcinomu plic v České republice, zatímco doc. MUDr. Vladimír Koblížek, Ph.D. seznámil posluchače s aktuálními výsledky projektu časného záchytu CHOPN a vyzval k zapojení ambulantních pneumologů do programu.


Ke stažení

Zdroj: Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR

11. 5. 2022

PhDr. Karel Hejduk

PhDr. Karel Hejduk

MUDr. Marcela Koudelková

MUDr. Marcela Koudelková

MUDr. Marcela Koudelková

MUDr. Marcela Koudelková

doc. MUDr. Vladimír Koblížek, Ph.D.

doc. MUDr. Vladimír Koblížek, Ph.D.


Zpět