VII. mezinárodní konference Kvalita a její perspektivy: Nové výzvy ve zdravotnictví

Ve středu 20. dubna 2022 se v Pardubicích konala VII. mezinárodní konference Kvalita a její perspektivy: Nové výzvy ve zdravotnictví. Vystoupil na ní mj. RNDr. Ondřej Májek, Ph.D., který posluchače seznámil s aktivitami Národního screeningového centra a představil informační zázemí programů screeningu a časného záchytu v ČR.


Ke stažení

Zdroj: Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR

22. 4. 2022


Zpět