Expertní konference v oblasti onkologie

Expertní konference v oblasti onkologie je jednou z hlavních expertních akcí v průběhu CZ PRES v oblasti zdravotnictví. Konference s názvem Modern Cancer Control: Saving Lives through smart solutions je první akcí Ministerstva zdravotnictví v rámci CZ PRES.


Cílem odborné konference je poskytnout členským státům platformu pro podporu spolupráce, posílení synergie v boji proti rakovině v EU a možnost odborné diskuze na dané téma. Konkrétně je konference příležitostí sdílet znalosti a zkušenosti týkající se několika vzájemně propojených stěžejních unijních iniciativ v rámci Evropského plánu boje proti rakovině a Mise EU proti rakovině. Zaměření konference je v souladu nejen se stěžejní prioritou EU v oblasti zdraví, ale odpovídá také cílům předsednického tria zaměřit se na boj proti rakovině.

„Onkologie je jednou z priorit našeho předsednictví a navazujeme tím i na práci Francie. Rádi bychom v rámci diskuzí vnesli naše zkušenosti do této oblasti, které bezpochyby máme a dále je rozvíjeli i pomocí této platformy,“ upřesňuje ministr zdravotnictví Vlastimil Válek

Předmětem zájmu jsou následující unijní aktivity: vybudování sítě národních komplexních onkologických center EU; onkologické registry v kontextu Evropského prostoru pro zdravotní údaje (EHDS); a včasná detekce a screeningové programy. Zvláštní pozornost bude věnována právě screeningovým programům v souvislosti s plánem Evropské komise na zveřejnění doporučení Rady o screeningu rakoviny.

Celý článek na webu mzcr.cz

Klíčová slova: onkologie, MZČR

Zdroj: Ministerstvo zdravotnictví ČR

26. 7. 2022


Zpět