Aktuality

Májek: Na rozšíření doporučení EU pro screening budeme hledat kompromis

8. 8. 2022 Zdroj: tribune.cz

„Věříme, že chystané nové doporučení Rady EU bude důležitým impulsem pro další rozvoj a udržitelnost screeningových programů v ČR. Velký význam snad ale bude mít i pro další země EU, které mají doposud v přípravě screeningových programů větší rezervy,“ říká RNDr. Ondřej Májek, Ph.D. Jako specialista na preventivní programy Ústavu zdravotnických informací a statistiky ČR a vědecký vedoucí Národního screeningového centra byl jedním z hlavních odborných garantů expertní konference k onkologii v rámci českého předsednictví Radě EU.

Expertní konference v oblasti onkologie

26. 7. 2022 Zdroj: Ministerstvo zdravotnictví ČR

Expertní konference v oblasti onkologie je jednou z hlavních expertních akcí v průběhu CZ PRES v oblasti zdravotnictví. Konference s názvem Modern Cancer Control: Saving Lives through smart solutions je první akcí Ministerstva zdravotnictví v rámci CZ PRES.

FN Motol natočila propagační video k novorozeneckému screeningu SMA a SCID

11. 7. 2022 Zdroj: Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR, FN Motol

Na začátku letošního roku byl v České republice spuštěn celonárodní pilotní program, který rozšířil paletu  novorozeneckého screeningu o dvě nová onemocnění - SMA (spinální muskulární atrofie) a SCID (těžká kombinovaná imunodeficience). V obou případech se jedná o závažná život ohrožující onemocnění, jejichž časný záchyt má zásadní vliv na pacientovu prognózu. Pilotní projekt probíhá pod záštitou MZČR ve spolupráci s Národním screeningovým centrem ÚZIS.

Projekty, které mění životy – nová publikace OPZ

27. 6. 2022 Zdroj: esfcr.cz

Na stránkách esfcr.cz byla zveřejněna publikace, v níž jsou prezentovány vybrané projekty, které čerpají finanční prostředky z Evropského sociálního fondu, z Operačního programu Zaměstnanost. Mezi vybranými dvanácti projekty je i projekt zabývající se časným záchytem onemocnění, který realizuje ÚZIS ČR.

Nabídka zaměstnání: ANALYTIK ZDRAVOTNICKÝCH DAT

21. 6. 2022 Zdroj: Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR

Pro Národní screeningové centrum (pracoviště Brno) hledáme kolegu/kolegyni na pozici Analytik zdravotnických dat.

Je pro Vás spolupráce s Národním screeningovým centrem tou správnou volbou? Pokud máte chuť věnovat se analýzám údajů Národního zdravotnického informačního systému (např. registru hrazených zdravotních služeb, onkologického registru, registru reprodukčního zdraví, apod.) pro účely ověřování kvality a účinnosti programů časného záchytu vážných onemocnění, spolupracovat na tvorbě analytických výstupů o těchto programech, připravovat vědecké podklady pro plánování nových perspektivních zdravotnických programů a spolupracovat při realizaci těchto nových programů a pomoci zlepšovat oblast českého zdravotnictví, tak rozhodně ano.

6. májové setkání ambulantních pneumologů

11. 5. 2022 Zdroj: Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR

Ve dnech 6.–7. května 2022 se v Kutné Hoře konalo 6. májové setkání ambulantních pneumologů, kde byly prezentovány mj. dva screeningové projekty NSC. PhDr. Karel Hejduk a MUDr. Marcela Koudelková představili cestu k zavedení programu časného záchytu karcinomu plic v České republice, zatímco doc. MUDr. Vladimír Koblížek, Ph.D. seznámil posluchače s aktuálními výsledky projektu časného záchytu CHOPN a vyzval k zapojení ambulantních pneumologů do programu.

Screening rakoviny plic se pomalu rozbíhá. Počet radiologických pracovišť, která ho mají provádět, ještě vzroste

11. 5. 2022 Zdroj: Zdravotnický deník

V roce 2018 zemřelo v Česku v souvislosti s rakovinou plic 5400 lidí, což je pětina všech, kdo podlehli nádorovým onemocněním. V největším nebezpečí jsou kuřáci, kteří mají 22krát vyšší riziko rakoviny plic. Úplné vyléčení je přitom možné pouze v časných stádiích onemocnění, jejichž záchyt se však u nás doposud dařil jen u 15 až 20 procent pacientů. Klíčem k tomu, jak číslo zvýšit, jsou screeningové programy, které dokážou zlepšit záchyt v časných stadiích až na 70 procent. Česká republika má plošný screeningový program od začátku tohoto roku, a patří tak mezi průkopníky tohoto přístupu na evropské půdě. A aby byl program dostupný všem napříč republikou, došlo oproti původním plánům ještě k rozšíření míst, kde bude možno vyšetření v podobě nízkodávkové CT provést.

Pneumologové z celé ČR nejen o astmatu, CHOPN a karcinomu plic

10. 5. 2022 Zdroj: Medical Tribune

Letošní XXVI. ročník Hradeckých pneumologických dnů se po covidové odmlce od 20. do 23. dubna 2022 konal opět prezenčně a sešli se zde odborníci nejen z České republiky. Vedle velkých témat, k nimž tradičně patří situace v oblasti léčby karcinomu plic, CHOPN nebo astmatu, se odborníci zaměřili i na vztah plicních chorob s onemocněním covid‑19, ale nechybělo ani téma transplantací plic nebo nového screeningového programu karcinomu plic.

VII. mezinárodní konference Kvalita a její perspektivy: Nové výzvy ve zdravotnictví

22. 4. 2022 Zdroj: Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR

Ve středu 20. dubna 2022 se v Pardubicích konala VII. mezinárodní konference Kvalita a její perspektivy: Nové výzvy ve zdravotnictví. Vystoupil na ní mj. RNDr. Ondřej Májek, Ph.D., který posluchače seznámil s aktivitami Národního screeningového centra a představil informační zázemí programů screeningu a časného záchytu v ČR.

Otevírání a zpřístupňování zdravotnických dat: trend sílí

20. 4. 2022 Zdroj: Medical Tribune

Národní portál psychiatrické péče publikuje interaktivní grafy i otevřené datové sady. Systém hlášení nežádoucích událostí zveřejňuje údaje pro veřejnost i pro poskytovatele, také do budoucna počítá s otevřením dat. I k národním screeningům se chystá datový portál. K několika tématům zpracoval data portál ukazatelů kvality. Dostupnost dat o zdravotnictví se pomalu, ale jistě zlepšuje.

Archiv