Aktuality

Archiv

Rok: 2019 | 2018 | 2017


Češi zanedbávají prevenci nádorových onemocnění

16. 12. 2019 Zdroj: iprima.cz, zdravezpravy.cz

Preventivní prohlídky u lékaře zanedbává zhruba 60 procent lidí. Na vyšetření tlustého střeva a konečníku, děložního čípku či prsu nepřijde téměř polovina z těch, kteří by měli. Zhruba pětina lidí nedbá ani pozvání od své zdravotní pojišťovny. Vyšetření přitom umožní zachytit nádory v časném stadiu, nebo dokonce ještě dříve, než vzniknou.

Každá koruna vložená do screeningu se tisícinásobně vrátí

16. 12. 2019 Zdroj: Medical Tribune

Doc. MUDr. Ondřej Urban, Ph.D. je předsedou České gastroenterologické společnosti ČLS JEP a přednostou II. interní kliniky gastroenterologie a geriatrie LF UP a FN Olomouc. U příležitosti 36. českého a slovenského gastroenterologického kongresu vyzdvihl úspěch programu kolorektálního screeningu: „V roce 2000 byla ČR na prvním místě na světě ve výskytu kolorektálního karcinomu. V současné době jsme na 21. místě, dvacet zemí jsme tedy přeskočili, což je obrovský úspěch, na kterém se podílí zejména Národní program screeningu kolorektálního karcinomu, který naši zemi řadí mezi absolutní světovou špičku a jehož výsledky jsou takové, že jsme v současné době dosáhli snížení mortality na toto onemocnění o 34 procent, ale máme i snížení výskytu kolorektálního karcinomu o 17 procent.“

Den chronické obstrukční plicní nemoci

20. 11. 2019 Zdroj: Česká televize

Mezi typické příznaky takzvané chronické obstrukční plicní nemoci (CHOPN) patří dlouhodobý kašel a zadýchávání. CHOPN je nejčastějším důvodem k transplantaci plic a zvyšuje i riziko rakoviny. Statisíce lidí v České republice ani nevědí o tom, že chorobu mají. Má to změnit pilotní screeningový projekt.

Pilotní screening odhaluje jednu plicní nemoc za druhou

31. 10. 2019 Zdroj: Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR

Téměř třetina lidí, kteří dosud prošli kontrolou při pilotním screeningu, má chronickou obstrukční plicní nemoc (CHOPN). Dalších 28 % jiné postižení plic, nejčastěji chronickou bronchitidu. Důvodem screeningu, při kterém praktičtí lékaři posílají svoje rizikové pacienty za plicními lékaři, je najít co nejvíce lidí, kteří mají CHOPN a neví o tom. Akci odstartovalo Národní screeningové centrum Ústavu zdravotnických informací a statistiky (ÚZIS) ČR a během 2 let chce docílit vyšetření 7 000 rizikových Čechů.

Můžeme odhalit vážná onemocnění včas a zlepšit tak život pacientů?

24. 10. 2019 Zdroj: Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR

22. a 23. října 2019 proběhla v Praze konference PREVON – Časný záchyt onemocnění, inovace, výzvy a perspektivy v primární péči u dětí a dospělých. Cílem konference byla diskuze nad možnostmi zlepšení stávajících a zavedení nových možností preventivních (screeningových) vyšetření pro včasné odhalení nemocí.

Zhoubné nádory průdušnice, průdušky a plíce: výzva pro prevenci, screening a organizaci léčebné péče

24. 10. 2019 Zdroj: Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR

Rakovina plic může být částečně podmíněna geneticky, ale hlavní příčinou jejího vzniku zůstává kouření. Dle dat ÚZIS ČR se mortalita karcinomu plic v čase stabilizuje, zatímco incidence dlouhodobě mírně roste. Zároveň platí, že většina pacientů s diagnostikovaným karcinomem plic na něj také umírá – v roce 2017 dosahovala nemocnost 62 onemocnění na 100 tisíc osob, zemřelo 52 osob na 100 tisíc. Ročně v ČR na toto onemocnění tedy zemře více než 5 tisíc osob, převážně muži.

Úmrtnost na rakovinu prsu v Česku klesá. Patří k nejnižším v Evropě

15. 10. 2019 Zdroj: Tisková zpráva Ministerstva zdravotnictví ČR

V České republice je zaveden celoplošný screening nádorů prsu, děložního hrdla a kolorekta. Především u nádorů prsu a děložního hrdla patříme mezi země EU, ve kterých klesá úmrtnost na tato onemocnění. A to právě proto, že jsou včas odhaleny a léčeny.

Přibývá pacientů s rakovinou prostaty. Nemoc často probíhá bez příznaků, zásadní je prevence

29. 9. 2019 Zdroj: iprima.cz

Rakovina prostaty je vůbec nejčastějším nádorovým onemocněním mužů u nás. A stále přibývá i těch, kterým ještě není ani 40 let.

Onkologové: Screening rakoviny děložního hrdla by se měl upravit

24. 9. 2019 Zdroj: zdravi.euro.cz

Český program proplácených preventivních kontrol, které mají odhalit rakovinu děložního hrdla, podle některých lékařů nefunguje dobře a měl by se upravit. Doporučují využívat HPV test, který je podle studií přesnější než dosavadní cytologický stěr a dokáže nádorové změny odhalit dřív. Na tiskové konferenci to řekli onkologové z gynekologických pracovišť Všeobecné fakultní nemocnice (VFN) a 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy (1.LF UK) v Praze. O HPV test si mohou ženy v ambulanci říct, musí si ho ale zaplatit. Stojí kolem tisícikoruny. Experti se na úhradě neshodli.

Podaří se zavést v ČR časnou detekci tyreopatií pro všechny těhotné?

23. 9. 2019 Zdroj: Medical Tribune

Plošný screening tyreopatií v těhotenství ověří pilotní projekt, o němž redaktoři Medical Tribune hovořili s jeho odborným garantem, vědeckým sekretářem České endokrinologické společnosti ČLS JEP doc. MUDr. Janem Jiskrou, Ph.D.

Beze změny metody screeningu se mortalita karcinomu děložního hrdla nesníží

10. 9. 2019 Zdroj: Medical Tribune

To, jak se konkrétní zemi daří předcházet karcinomu děložního hrdla, hodně vypovídá o úrovni organizace celého zdravotního systému – a v České republice přes všechno úsilí mortalita spojená s tímto nádorem stagnuje. O tom, proč tomu tak je, redaktorka Medical Tribune hovořila s prof. MUDr. Jiřím Slámou, Ph.D., z Onkogynekologického centra Gynekologicko‑porodnické kliniky 1. LF UK a VFN.

Test na riziko vzniku rakoviny děložního hrdla

9. 9. 2019 Zdroj: Česká televize

Poprvé si ženy budou moci udělat test na riziko rakoviny děložního hrdla doma. Lékaři vytipovali 10 000 z nich, kterým posílají testovací sady k tzv. samoodběru. Zlepšit tak chtějí prevenci, skoro 50 % žen totiž ke gynekologovi pravidelně nechodí.

Vyhodnocení adresného zvaní českých občanů do screeningových programů v období 2014–2017

16. 8. 2019 Zdroj: Časopis lékařů českých

Česká populace je výrazně zatížena vysokým výskytem zhoubných nádorů, důležitou roli proto mají dlouhodobě zavedené screeningové programy. V lednu 2014 bylo zahájeno adresné zvaní českých občanů do těchto programů ke zvýšení jejich pokrytí. V nejnovějším čísle Časopisu lékařů českých [1] byly publikovány aktuální výsledky adresného zvaní za období 2014–2017.

Screening zhoubných nádorů tlustého střeva a konečníku zachraňuje tisíce lidských životů

23. 7. 2019 Zdroj: Ministerstvo zdravotnictví České republiky

Zhoubné nádory tlustého střeva a konečníku představují v ČR velký populační problém. Ročně je nově s tímto onemocněním diagnostikováno více než 7 600 pacientů a v souvislosti s tímto onemocněním ročně 3 400 pacientů umírá. S historií nádoru tlustého střeva a konečníku v ČR žije cca 58 000 osob. Onemocnění lze přitom účinně předejít nebo jeho následky minimalizovat, je-li zachyceno včas. Ve screeningu zhoubných nádorů tlustého střeva a konečníku dosahuje ČR skvělých výsledků.

Až 40 % žen nechodí na mamograf, 1900 ročně umírá! Jak probíhá vyšetření krok za krokem?

4. 6. 2019 Zdroj: blesk.cz

Každý rok v České republice rakovinou prsu onemocní více než 7 000 žen a za stejné období jich kolem 1 900 na tuto nemoc umírá. Statistika přitom jasně dokazuje, že pokud se podaří nádor zachytit v počátečním stádiu, je šance na vyléčení větší než 90 %!

Týden štítné žlázy 2019

1. 6. 2019 Zdroj: Česká televize

Více než polovině těhotných chybí vyšetření funkce štítné žlázy. Důsledky pro vývoj plodu přitom mohou být i zásadní. Národní screeningové centrum proto realizuje pilotní projekt vyšetření těhotných žen, který podporuje myšlenku zavedení plošného vyšetření těhotných v České republice.

Na rakovinu střev umíráme méně

27. 5. 2019 Zdroj: Blesk Ordinace

Česko už není zemí s nejvyšším výskytem rakoviny konečníku a tlustého střeva na světě a s nejvyšší úmrtností na ně. V posledních letech ve výskytu kleslo na šestou příčku a v úmrtnosti na jedenáctou. Přispěl k tomu takzvaný screening, tedy sledování s bezplatnými preventivními vyšetřeními.

Vyšetření střev nemusí být horor

27. 5. 2019 Zdroj: Blesk Ordinace
Podle lékařů na kolonoskopické vyšetření v rámci screeningu chodí asi 40 % lidí, kteří na to mají nárok, a jde především o ženy. Nejvíc se tomuto vyšetření vyhýbají muži po padesátce. A to je škoda, protože většinou přicházejí až v okamžiku, kdy už krvácejí z konečníku a nádor je v pokročilém stadiu.

Endokrinologie je detektivka, která nemá konce, říká docentka Límanová

25. 5. 2019 Zdroj: Český rozhlas – Radiožurnál

Začíná letošní Týden štítné žlázy. MUDr. Zdeňka Límanová se endokrinologii věnuje celoživotně. Štítná žláza má významný vliv na schopnost otěhotnět, na průběh těhotenství, porodu i psychický vývoj dítěte. Patricie Strouhalová se ptala, jak se poruchy štítné žlázy diagnostikují a čím se dá zmírnit vliv onemocnění na dítě.

Více než polovině těhotných chybí vyšetření funkce štítné žlázy, která zásadně ovlivňuje vývoj dítěte

23. 5. 2019 Zdroj: Národní screeningové centrum, Česká endokrinologická společnosti ČLS JEP

Více než polovině těhotných chybí vyšetření funkce štítné žlázy. Důsledky pro vývoj plodu přitom mohou být zásadní. Národní screeningové centrum proto realizuje pilotní projekt vyšetření těhotných žen, který podporuje myšlenku zavedení plošného vyšetření těhotných v České republice. Poruchám štítné žlázy v těhotenství se bude věnovat i kampaň Týden štítné žlázy, jejíž 11. ročník se koná mezi 25. až 31. květnem. Informace o preventivní akci mohou nastávající maminky i ženy, které plánují těhotenství, najít na webu www.tydenstitnezlazy.cz.

Ministr Vojtěch: Češi málo chodí na preventivní prohlídky, nedodržují léčebné postupy

13. 5. 2019 Zdroj: blesk.cz

Češi příliš nedbají na prevenci, jen asi 30 procent jich chodí na pravidelné lékařské prohlídky, jak řekl v pořadu Epicentrum ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (nestr. za ANO). „Na západ od nás je to často kolem 80 procent. Délka života prožitá ve zdraví se u nás příliš nezvyšuje a je to dáno hlavně chronickými chorobami. Pacienti taky často nedodržují léčebné postupy,“ řekl ministr. Přispívá k tomu podle něj nadměrná konzumace alkoholu i vysoké procento kuřáků a obézních dětí mezi Čechy.

Nádor, za který se ženy stydí. Proti rakovině děložního čípku radí expert očkování

8. 5. 2019 Zdroj: blesk.cz

Rakovinou děložního čípku v Česku ročně onemocní téměř 800 žen a 40 procent z nich nemoci podlehne. Důvodem je i to, že po 50. roce věku začínají zanedbávat návštěvy u gynekologa, protože si myslí, že už jim žádné nebezpečí nehrozí. Proti rakovině děložního čípku přitom existuje očkování, o kterém se rozšířil mýtus, že je vhodné pouze pro mladé dívky. Blesk Zprávám poskytl rozhovor profesor David Cibula, který uvedl na pravou míru některé mýty o očkování proti HPV. A zároveň přiblížil blížící se změny v gynekologickém vyšetření.

Poruchy štítné žlázy v těhotenství: rozhovor s odborníkem v pořadu Sama doma

24. 4. 2019 Zdroj: Česká televize

Pozvání do pořadu Sama doma, který pravidelně vysílá Česká televize, přijal doc. MUDr. Jan Jiskra, Ph.D., který srozumitelně vysvětlil funkci hormonů v organismu a podrobněji rozvedl problematiku poruch štítné žlázy v těhotenství.

Ve screeningu starších žen je osvědčenou metodou nejen klasická mamografie, ale i 3D mamografie

2. 4. 2019 Zdroj: Tisková zpráva Severoamerické radiologické společnosti (RSNA)

Klasická mamografie i nadále zůstává účinnou metodou pro screening karcinomu prsu u 65letých a starších žen. Ještě o něco spolehlivější je využít u této skupiny žen 3D metodu zobrazení, tzv. digitální tomosyntézu prsu (neboli 3D mamografii). Výsledky nejnovější studie byly právě publikovány v odborném časopise Radiology [1].

Výsledek mamografického vyšetření se dozvíte do pár minut, říká lékařka Lucie Hallamová

1. 4. 2019 Zdroj: olomouckadrbna.cz

Díky pravidelným kontrolám lze rakovinu prsu odhalit v počátečním stadiu a šance na úplné uzdravení jsou vysoké. Vedoucí lékařka EUC Kliniky v Olomouci přibližuje příčiny a symptomy rakoviny prsu i postup při samotném vyšetření.

Světovému žebříčku výskytu rakoviny tlustého střeva a konečníku vládnou evropské země

24. 3. 2019 Zdroj: iprima.cz
Ještě v roce 2012 se Česká republika tyčila na samém vrcholu žebříčku výskytu rakoviny tlustého střeva a konečníku. Statistiky v roce 2019 jsou dobrým signálem zlepšení, každopádně důvod k oslavám ještě nemáme. V roce 2015 přibylo v Česku podle údajů z národního onkologického registru 7872 pacientů s tímto typem rakoviny. Na prvních příčkách nás nahradili Maďaři, Slováci, Dánové a Holanďané. Jedinou neevropskou zemí v první šestce je Jižní Korea.

Screeningové programy pomáhají podle lékařů v boji proti rakovině. Na jaká vyšetření máte nárok v rámci pojištění?

14. 3. 2019 Zdroj: iprima.cz

Podle Ústavu zdravotnických informací a statistiky ČR patří naše země mezi státy, které jsou velmi zatíženy onkologickými onemocněními. Ročně onemocní a zemřou desítky tisíc lidí. Klíčový v boji proti této nemoci je samozřejmě zdravý životní styl, pravidelný pohyb i strava bohatá na vlákninu. Pokud se ale nemoc začne i přesto rozvíjet, je ve většině případů nejdůležitější hlavně odhalení zhoubného nádoru v jeho počáteční fázi, kdy pacient nepociťuje žádné příznaky.

Prevence rakoviny děložního čípku. Ministerstvo připravuje testy zadarmo

24. 2. 2019 Zdroj: MF DNES

Rakovinou děložního čípku u nás ročně onemocní kolem 800 žen, čtyři sta jich umírá. Nemoci se přitom dá předejít prevencí. Odborníci jednají s ministerstvem o úhradách přesnější metody odhalování rakoviny.

Proti rakovině čípku bylo očkováno 65 procent dívek. Chlapců přibývá

20. 2. 2019 Zdroj: ČTK

Proti viru způsobujícímu rakovinu děložního čípku bylo loni očkováno asi 65 procent třináctiletých a čtrnáctiletých dívek a více než sedm tisíc chlapců. Těch podle předsedkyně zdravotního výboru sněmovny Věry Adámkové (za ANO) přibývá, protože od loňského roku mají vakcínu zdarma jako dívky. S virem lidského papilomaviru (HPV) se setká asi 80 procent žen, většinu infekcí ale zastaví imunitní systém.

Rychlým rozšířením HPV vakcíny a screeningu by se do roku 2050 dalo předejít až 13 milionům případů karcinomu děložního hrdla

20. 2. 2019 Zdroj: The Lancet

Do konce 21. století by se mohlo podařit ve většině zemí prakticky eliminovat výskyt karcinomu děložního hrdla, budou-li dostatečně rychle rozšířena stávající opatření zaměřená na boj s tímto zhoubným nádorem. K takovému závěru dospěli autoři modelové studie, která byla právě publikována v odborném časopise The Lancet Oncology [1].

Iniciativa Evropské komise pro boj s rakovinou prsu (ECIBC) vydala nová doporučení k mamografickému screeningu

4. 2. 2019 Zdroj: Tisková zpráva ECIBC

U příležitosti letošního Světového dne boje proti rakovině vydala ECIBC 17 nových doporučení týkajících se screeningu a diagnostiky karcinomu prsu. Veřejnost, lékaři i političtí činitelé se tak nyní mohou řídit celkem 40 doporučeními, která jsou založena na nejnovějších vědeckých poznatcích [1].

Očkování proti takzvané HPV infekci

3. 2. 2019 Zdroj: Česká televize

Je to přesně rok, co se v Česku začali zdarma očkovat třináctiletí chlapci proti takzvané HPV infekci. Ta se šíří sexuálním kontaktem – u žen způsobuje nejčastěji rakovinu děložního čípku, u mužů nádory krku a hlavy.

EPAD 2019: současný stav screeningu karcinomu prostaty v EU

30. 1. 2019 Zdroj: Evropská urologická asociace

V posledních několika letech mortalita karcinomu prostaty v některých evropských zemích znovu roste, ačkoli předtím byl zaznamenáván spíše opačný trend. Pravděpodobnou příčinou tohoto jevu je záchyt tohoto zhoubného nádoru v pokročilých stadiích, což je zřejmě důsledkem nedostatečného povědomí veřejnosti o karcinomu prostaty. Ačkoli je známo, že populační screening karcinomu prostaty, který je založen na testu koncentrace prostatického specifického antigenu (PSA) v krvi, snižuje úmrtnost na toto onemocnění, i nadále se diskutuje o tzv. overdiagnosis a overtreatment. Právě kvůli tomu se Evropská urologická asociace u příležitosti Evropského dne karcinomu prostaty [1] rozhodla publikovat své oficiální stanovisko k tomuto tématu [2], které je určeno evropským politickým činitelům, aby mohli znovu prodiskutovat potřebu populačního screeningu karcinomu prostaty na evropské úrovni.

CHOPN: Lékaři budou hledat tři sta tisíc nemocných

2. 1. 2019 Zdroj: MF DNES

Kouříte nejméně krabičku cigaret denně už alespoň deset let? Je vám přes čtyřicet? Zadýcháváte se při chůzi po rovině nebo jen do druhého patra? Pokud jste si museli třikrát odpovědět ano, dost možná vás už příští rok osloví praktický lékař. Spadáte totiž do rizikové skupiny pacientů, kteří jsou ohroženi chronickou obstrukční plicní nemocí. Jen o tom zatím nevíte. CHOPN, jak se nemoci zkráceně říká, není banální tak jako zmíněná tři kritéria.

Léčil jiné, teď léčí i sebe

2. 1. 2019 Zdroj: MF DNES

Stanislav Kos nikdy nekouřil. Cigaretu vyzkoušel jen dvakrát, když mu ji v mládí nabídli kamarádi. Přesto před osmi lety onemocněl chronickou obstrukční plicní nemocí. Chorobou, která nejvíc postihuje silné kuřáky.

Zpět