Aktuality

Archiv

Rok: 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017


Seminář NSC - Jak dostat nové preventivní programy do praxe?

1. 3. 2023 Zdroj: NSC ÚZIS ČR

Závěr roku 2022 byl ve znamení ukončení posledních pilotních projektů, které čerpaly dotaci v rámci Výzvy č. 39 Operačního programu Zaměstnanost. Ukončení této etapy bylo příležitostí k uspořádání Semináře NSC s podtitulem Jak dostat nové preventivní programy do praxe?, který se konal dne 21. února 2023 v Emauzském klášteře v Praze.

Screening je důležitou součástí péče o novorozence – řadu onemocnění již můžeme úspěšně léčit

31. 1. 2023 Zdroj: Medical Tribune

Novorozenecký screening v České republice funguje již od roku 1975. Národní screeningové centrum, Koordinační centrum novorozeneckého screeningu a další odborníci se shodují, že je třeba společně pracovat na tvorbě standardů pro sběr a hodnocení dat pro zvyšování kvality screeningu novorozenců. Nejen u onkologického, ale i u novorozeneckého screeningu je zařazení nových nemocí do screeningu velkým tématem.

Analýza výkonnosti screeningu kolorektálního karcinomu v ČR: prosinec 2022

26. 1. 2023 Zdroj: Kolorektum.cz

Předložená analýza nejdříve popisuje populační data o epidemiologii kolorektálního karcinomu. Dále jsou analyzovány výsledky programu podle dat zdravotních pojišťoven a je vyhodnocen dopad pandemie COVID-19 na screening kolorektálního karcinomu. Prezentovány jsou rovněž výsledky z Registru preventivních kolonoskopií, který je provozován na Institutu biostatistiky a analýz Lékařské fakulty Masarykovy univerzity (IBA LF MU).

Zpět