E-learningová školení

Ucelená e-learningová školení Národního screeningového centra slouží pro cílené vzdělávání zainteresovaných osob, které si tak doplní své hluboké specializované znalosti a dovednosti o obecné poznatky z oblasti řízení programů časného záchytu onemocnění vč. screeningu.

Pokyny pro přihlášení k e-learningovým školením

Ti, kteří byli oslovení Národním screeningovým centrem v rámci dlouhodobé spolupráce, se mohou přihlásit dle uvedených pokynů. Ostatní zájemci o absolvování e-learningového školení mohou napsat na email: nsc@uzis.cz a my Vám zřídíme přístup ke školení.

Pro přihlášení do e-learningu prosím klikněte na tento odkaz, na kterém vyplníte svoji e-mailovou adresu.

Poté Vám bude na Váš e-mail zaslán odkaz k vytvoření hesla. Po vytvoření hesla se můžete přihlásit. Po přihlášení je potřeba vybrat na liště e-learning a pak si vybrat z Vámi dostupných kategorií e-learningové školení.  K dispozici jsou tato e-learningová školení:

  • Životní cyklus screeningových programů
  • Datová a informační základna screeningových programů

Osloveným osobám byly zaslány informace, ke kterému e-learningovému školení byly vybrány.

S již získanými přihlašovacími údaji se lze k e-learningu přihlašovat přímo.

Přihlásit se do e-learningu

Pokyny pro absolvování e-learningu

E-learningové školení k projektu Národní koordinační centrum programů časného záchytu onemocnění (Životní cyklus screeningových programů)

E-learningové školení obsahuje 9 výukových jednotek. Každá výuková jednotka obsahuje klíčové studijní materiály, doplňující studijní materiály a další doplňující materiály. Projděte si prosím všechny klíčové studijní materiály a v případě zájmu o rozšíření znalostí v dané oblasti si projděte také doplňující studijní materiály nebo další doplňující materiály. Po projití všech klíčových studijních materiálů dané výukový jednotky můžete absolvovat test. Pokud nesplníte test, doporučujeme znovu prostudovat klíčové studijní materiály dané výukové jednotky. Po prostudování všech výukových jednotek a absolvování dílčích testů můžete spustit závěrečný test. Pokud nesplníte závěrečný test, doporučujeme znovu prostudovat klíčové studijní materiály souvisejících studijních jednotek a následně opakovaně spustit závěrečný test.

E-learningové školení k projektu Datová základna realizace screeningových programů (Datová a informační základna screeningových programů)

E-learningové školení obsahuje 8 výukových jednotek. Každá výuková jednotka obsahuje klíčové studijní materiály a doplňující studijní materiály. Projděte si prosím všechny klíčové studijní materiály a v případě zájmu o rozšíření znalostí v dané oblasti si projděte také doplňující studijní materiály. Po projití všech klíčových studijních materiálů všech výukových jednotek bude možné spustit závěrečný test. Pokud nesplníte závěrečný test, doporučujeme znovu prostudovat klíčové studijní materiály souvisejících studijních jednotek a následně opakovaně spustit závěrečný test.


E-learningová školení zpracoval autorský kolektiv Národního screeningového centra: RNDr. Ondřej Májek, Ph.D.; PhDr. Karel Hejduk; Mgr. Ondřej Ngo; Mgr. Lucie Mandelová, Ph.D.; Mgr. Renata Chloupková; Mgr. Jakub Gregor, Ph.D.; Mgr. Anna Křivská; Mgr. Kateřina Hejcmanová; Ing. Monika Ambrožová; Mgr. Petr Dvořák; prof. RNDr. Ladislav Dušek, Ph.D.

Doporučený formát citace: