Možnosti zavedení nových preventivních programů do praxe