Aktuality

 

Předčasný porod mohou lékaři předpovědět

25. 8. 2020 Zdroj: Ministerstvo zdravotnictví České republiky

Pouhých 45 minut stačí lékařům k odhalení rizika předčasného porodu. Unikátní projekt Screening rizika předčasného porodu zavedením programu QUiPP poprvé v ČR nabízí nastávajícím maminkám lékaři Gynekologicko-porodnické kliniky VFN a 1. LF UK Praha. Projekt realizuje Ústav zdravotnických informací a statistiky (ÚZIS) ČR ve spolupráci s Gynekologicko-porodnickou klinikou VFN a 1. LF UK Praha, kde bude vyšetřena více než tisícovka žen s rizikem předčasného porodu z celé ČR.

Ověřené informace ze zdravotnictví na jednom místě – Národní zdravotnický informační portál spuštěn

24. 7. 2020 Zdroj: Ministerstvo zdravotnictví České republiky

Pod záštitou Ministerstva zdravotnictví České republiky připravily Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně (ČLS JEP), Státní zdravotní ústav (SZÚ) a Ústav zdravotnických informací a statistiky České republiky (ÚZIS ČR) informační portál, jehož primárním cílem je poskytnout široké veřejnosti místo, kde nalezne důvěryhodné a garantované informace z různých oblastí českého zdravotnictví.

Ministerstvo zdravotnictví snížilo věkovou hranici pro screening nádorů kolorekta

3. 7. 2020 Zdroj: Ministerstvo zdravotnictví České republiky

Od 1. července mají lidé od 50 let vyšetření formou kolonoskopie, která je prevencí rakoviny tlustého střeva, zdarma. Věkovou hranici o 5 let snížilo Ministerstvo zdravotnictví. Česká republika patří bohužel k zemím, kde každoročně rakovinou tlustého střeva a konečníku onemocní nejvíce pacientů. Proto probíhá adresné zvaní občanů ke screeningu.

Národní screeningové centrum ÚZIS ČR a Aliance žen s rakovinou prsu společně vyvrací mýty o mamografii

5. 6. 2020 Zdroj: Ministerstvo zdravotnictví České republiky

Národní screeningové centrum, které je součástí Ústavu zdravotnických informací a statistiky pod Ministerstvem zdravotnictví a buduje jednotný systém podpory screeningových programů v ČR, podpořilo natočení videa uvádějícího na pravou míru nepravdivé informace šířící se po internetu o mamografickém vyšetření. Právě mamografie je totiž v rámci screeningu nádorů prsu nejúčinnější metoda. Zhoubný nádor prsu dokáže odhalit už v nehmatném stadiu. Ministerstvo zdravotnictví dlouhodobě podporuje screeningové preventivní programy a vyzývá veřejnost, aby prevenci nepodceňovala.

Archiv