Aktuality

CHOPN: Lékaři budou hledat tři sta tisíc nemocných

2. 1. 2019 Zdroj: MF DNES

Kouříte nejméně krabičku cigaret denně už alespoň deset let? Je vám přes čtyřicet? Zadýcháváte se při chůzi po rovině nebo jen do druhého patra? Pokud jste si museli třikrát odpovědět ano, dost možná vás už příští rok osloví praktický lékař. Spadáte totiž do rizikové skupiny pacientů, kteří jsou ohroženi chronickou obstrukční plicní nemocí. Jen o tom zatím nevíte. CHOPN, jak se nemoci zkráceně říká, není banální tak jako zmíněná tři kritéria.

Léčil jiné, teď léčí i sebe

2. 1. 2019 Zdroj: MF DNES

Stanislav Kos nikdy nekouřil. Cigaretu vyzkoušel jen dvakrát, když mu ji v mládí nabídli kamarádi. Přesto před osmi lety onemocněl chronickou obstrukční plicní nemocí. Chorobou, která nejvíc postihuje silné kuřáky.

Konference PREVON 2018

13. 12. 2018

Ve dnech 13. a 14. listopadu 2018 se v TOP HOTELU Praha konal 2. ročník konference PREVON. Konferenci organizovalo Národní screeningové centrum ve spolupráci s Ministerstvem zdravotnictví ČR v rámci projektu Národní koordinační centrum programů časného záchytu onemocnění. Konference představila aktuální pokroky v oblasti časné diagnostiky vážných onemocnění.

Mamografický screening výrazně snižuje riziko úmrtí na rakovinu prsu. Potvrdila to nová švédská studie

9. 11. 2018 Zdroj: Queen Mary University of London

Pacientky s karcinomem prsu, které se účastní mamografického screeningu, mají výrazně vyšší přínos z následné léčby tohoto zhoubného nádoru než pacientky, které se screeningového programu neúčastní. K takovým závěrům došli autoři nejnovější studie, která analyzovala údaje o více než 50 000 švédských ženách [1].

Prezentace projektu „Časný záchyt chronické obstrukční plicní nemoci v rizikové populaci“ na odborné konferenci a v odborném časopise

31. 10. 2018 Zdroj: ÚZIS ČR

Na XXV. kongresu České internistické společnosti ČLS JEP, který se uskutečnil ve dnech 19.–22. září 2018 v Brně, byl mj. prezentován pilotní projekt „Časný záchyt chronické obstrukční plicní nemoci v rizikové populaci“. Projekt probíhá pod odbornou garancí doc. MUDr. Vladimíra Koblížka, Ph.D. z Plicní kliniky Fakultní nemocnice Hradec Králové. Cílem projektu je ověření možnosti vyhledat a následně léčebně ovlivnit pacienty s CHOPN v raném stadiu, kteří dosud nebyli diagnostikováni.

Samovyšetření prsu metodou MAMMACARE

30. 9. 2018 Zdroj: Breast Unit Prague

V České republice postihne karcinom prsu každoročně téměř 6000 žen. Většina žen díky pravidelnému screeningu a díky tomu, že se začaly samovyšetřovat, přichází k lékaři včas. Prim. MUDr. Miroslava Skovajsová, Ph.D., která se diagnostice rakoviny prsu velmi intenzivně věnuje již od 90. let, vysvětluje princip samovyšetření prsu metodou MAMMACARE.

Pozvánka na konferenci PREVON 2018

26. 9. 2018 Zdroj: ÚZIS ČR

Národní screeningové centrum Ústavu zdravotnických informací a statistiky ČR ve spolupráci s Ministerstvem zdravotnictví ČR si Vás dovolují pozvat na 2. ročník konference PREVON 2018, která představí aktuální pokroky v oblasti časné diagnostiky vážných onemocnění. Konference PREVON (PREvence Vážných ONemocnění) se bude konat ve dnech 13.–14. listopadu 2018 v TOP Hotelu Praha.

Cholesterol zabije desítky Čechů denně. Umírají i třicátníci

25. 9. 2018 Zdroj: TV Nova

Tělo se bez něj sice neobejde, ale ve větším množství může být tichým zabijákem. Řeč je o cholesterolu. Na onemocnění způsobená jeho vysokou hodnotou v krvi u nás denně zemře 27 lidí. Věk pacientů se přitom rapidně snižuje.

Znepokojivě nízká míra povědomí o urologických potížích napříč Evropou

24. 9. 2018 Zdroj: Evropská urologická asociace (EAU)

Povědomí evropské veřejnosti o urologických problémech je znepokojivě nízké. Podle výsledků nového mezinárodního průzkumu, do kterého se zapojilo více než 2 500 respondentů z pěti evropských zemí [1], toho o mužských zdravotních potížích vědí více ženy než samotní muži. Kromě toho mají muži obecně bídné znalosti o závažných urologických příznacích – a časné známky urologických potíží, které by je mohly potenciálně ohrožovat na životě, berou na lehkou váhu.

Generální ředitel ZP MV ČR: Příspěvek na preventivní screening rakoviny prsu i u mladších žen je standardem. Loni jsme na něj vynaložili 1,5 milionu korun

5. 9. 2018 zdravi.euro.cz

Mamografie, tj. rentgenologické vyšetření prsu, se využívá jednak pro preventivní screening, jednak slouží k diagnostice nádorů prsu. V České republice se u žen starších 45 let provádí preventivní mamografie pravidelně každé dva roky a je hrazena z veřejného zdravotního pojištění.

Předčasně se narodí na osm a půl tisíce dětí ročně

15. 8. 2018 Zdroj: MF DNES

V oboru, který se zaměřuje na novorozené děti — odborně neonatologie, se Česko řadí mezi deset nejlepších na světě. V evropském žebříčku je Česko spolu s Norskem a Švédskem na čtvrté příčce. Úroveň se porovnává podle novorozenecké úmrtnosti, jinak řečeno, čím nižší úmrtnost, tím lépe.

Změření „plicního věku“ v lékárně může být prvním krokem k diagnostice časného stadia CHOPN

6. 8. 2018 Zdroj: Alliance Healthcare

Přibližně 20 % lidí, kteří přišli do vybraných lékáren zkontrolovat stav svých plic, zjistilo, že jim nefungují správně. Lékárníci u nich za pomoci speciálního měřicího přístroje objevili určitou míru obstrukce. Ta se při měření projevuje tak, že člověk nedokáže vydechnout plyny z plic tak rychle, jak by měl. Znamená to, že člověk může trpět například chronickou obstrukční plicní nemocí nebo průduškovým astmatem. Návštěvníky s plicní obstrukcí posílají lékárníci k lékařům.

Archiv