Aktuality

Prevence rakoviny děložního čípku. Ministerstvo připravuje testy zadarmo

24. 2. 2019 Zdroj: MF DNES

Rakovinou děložního čípku u nás ročně onemocní kolem 800 žen, čtyři sta jich umírá. Nemoci se přitom dá předejít prevencí. Odborníci jednají s ministerstvem o úhradách přesnější metody odhalování rakoviny.

Proti rakovině čípku bylo očkováno 65 procent dívek. Chlapců přibývá

20. 2. 2019 Zdroj: ČTK

Proti viru způsobujícímu rakovinu děložního čípku bylo loni očkováno asi 65 procent třináctiletých a čtrnáctiletých dívek a více než sedm tisíc chlapců. Těch podle předsedkyně zdravotního výboru sněmovny Věry Adámkové (za ANO) přibývá, protože od loňského roku mají vakcínu zdarma jako dívky. S virem lidského papilomaviru (HPV) se setká asi 80 procent žen, většinu infekcí ale zastaví imunitní systém.

Rychlým rozšířením HPV vakcíny a screeningu by se do roku 2050 dalo předejít až 13 milionům případů karcinomu děložního hrdla

20. 2. 2019 Zdroj: The Lancet

Do konce 21. století by se mohlo podařit ve většině zemí prakticky eliminovat výskyt karcinomu děložního hrdla, budou-li dostatečně rychle rozšířena stávající opatření zaměřená na boj s tímto zhoubným nádorem. K takovému závěru dospěli autoři modelové studie, která byla právě publikována v odborném časopise The Lancet Oncology [1].

Iniciativa Evropské komise pro boj s rakovinou prsu (ECIBC) vydala nová doporučení k mamografickému screeningu

4. 2. 2019 Zdroj: Tisková zpráva ECIBC

U příležitosti letošního Světového dne boje proti rakovině vydala ECIBC 17 nových doporučení týkajících se screeningu a diagnostiky karcinomu prsu. Veřejnost, lékaři i političtí činitelé se tak nyní mohou řídit celkem 40 doporučeními, která jsou založena na nejnovějších vědeckých poznatcích [1].

Očkování proti takzvané HPV infekci

3. 2. 2019 Zdroj: Česká televize

Je to přesně rok, co se v Česku začali zdarma očkovat třináctiletí chlapci proti takzvané HPV infekci. Ta se šíří sexuálním kontaktem – u žen způsobuje nejčastěji rakovinu děložního čípku, u mužů nádory krku a hlavy.

EPAD 2019: současný stav screeningu karcinomu prostaty v EU

30. 1. 2019 Zdroj: Evropská urologická asociace

V posledních několika letech mortalita karcinomu prostaty v některých evropských zemích znovu roste, ačkoli předtím byl zaznamenáván spíše opačný trend. Pravděpodobnou příčinou tohoto jevu je záchyt tohoto zhoubného nádoru v pokročilých stadiích, což je zřejmě důsledkem nedostatečného povědomí veřejnosti o karcinomu prostaty. Ačkoli je známo, že populační screening karcinomu prostaty, který je založen na testu koncentrace prostatického specifického antigenu (PSA) v krvi, snižuje úmrtnost na toto onemocnění, i nadále se diskutuje o tzv. overdiagnosis a overtreatment. Právě kvůli tomu se Evropská urologická asociace u příležitosti Evropského dne karcinomu prostaty [1] rozhodla publikovat své oficiální stanovisko k tomuto tématu [2], které je určeno evropským politickým činitelům, aby mohli znovu prodiskutovat potřebu populačního screeningu karcinomu prostaty na evropské úrovni.

CHOPN: Lékaři budou hledat tři sta tisíc nemocných

2. 1. 2019 Zdroj: MF DNES

Kouříte nejméně krabičku cigaret denně už alespoň deset let? Je vám přes čtyřicet? Zadýcháváte se při chůzi po rovině nebo jen do druhého patra? Pokud jste si museli třikrát odpovědět ano, dost možná vás už příští rok osloví praktický lékař. Spadáte totiž do rizikové skupiny pacientů, kteří jsou ohroženi chronickou obstrukční plicní nemocí. Jen o tom zatím nevíte. CHOPN, jak se nemoci zkráceně říká, není banální tak jako zmíněná tři kritéria.

Léčil jiné, teď léčí i sebe

2. 1. 2019 Zdroj: MF DNES

Stanislav Kos nikdy nekouřil. Cigaretu vyzkoušel jen dvakrát, když mu ji v mládí nabídli kamarádi. Přesto před osmi lety onemocněl chronickou obstrukční plicní nemocí. Chorobou, která nejvíc postihuje silné kuřáky.

Konference PREVON 2018

13. 12. 2018 Zdroj: ÚZIS ČR

Ve dnech 13. a 14. listopadu 2018 se v TOP HOTELU Praha konal 2. ročník konference PREVON. Konferenci organizovalo Národní screeningové centrum ve spolupráci s Ministerstvem zdravotnictví ČR v rámci projektu Národní koordinační centrum programů časného záchytu onemocnění. Konference představila aktuální pokroky v oblasti časné diagnostiky vážných onemocnění.

Mamografický screening výrazně snižuje riziko úmrtí na rakovinu prsu. Potvrdila to nová švédská studie

9. 11. 2018 Zdroj: Queen Mary University of London

Pacientky s karcinomem prsu, které se účastní mamografického screeningu, mají výrazně vyšší přínos z následné léčby tohoto zhoubného nádoru než pacientky, které se screeningového programu neúčastní. K takovým závěrům došli autoři nejnovější studie, která analyzovala údaje o více než 50 000 švédských ženách [1].

Prezentace projektu „Časný záchyt chronické obstrukční plicní nemoci v rizikové populaci“ na odborné konferenci a v odborném časopise

31. 10. 2018 Zdroj: ÚZIS ČR

Na XXV. kongresu České internistické společnosti ČLS JEP, který se uskutečnil ve dnech 19.–22. září 2018 v Brně, byl mj. prezentován pilotní projekt „Časný záchyt chronické obstrukční plicní nemoci v rizikové populaci“. Projekt probíhá pod odbornou garancí doc. MUDr. Vladimíra Koblížka, Ph.D. z Plicní kliniky Fakultní nemocnice Hradec Králové. Cílem projektu je ověření možnosti vyhledat a následně léčebně ovlivnit pacienty s CHOPN v raném stadiu, kteří dosud nebyli diagnostikováni.

Obezita souvisí se zvýšeným rizikem vzniku časné formy kolorektálního karcinomu

11. 10. 2018 Zdroj: Tisková zpráva Washington University School of Medicine

Nadváha nebo obezita u žen znamená až dvojnásobně vyšší riziko vzniku kolorektálního karcinomu před 50. rokem věku ve srovnání s ženami, jejichž index tělesné hmotnosti (BMI) je v mezích normy. Takový je závěr studie, která byla právě publikována v odborném časopise JAMA Oncology [1].

Samovyšetření prsu metodou MAMMACARE

30. 9. 2018 Zdroj: Breast Unit Prague

V České republice postihne karcinom prsu každoročně téměř 6000 žen. Většina žen díky pravidelnému screeningu a díky tomu, že se začaly samovyšetřovat, přichází k lékaři včas. Prim. MUDr. Miroslava Skovajsová, Ph.D., která se diagnostice rakoviny prsu velmi intenzivně věnuje již od 90. let, vysvětluje princip samovyšetření prsu metodou MAMMACARE.

Pozvánka na konferenci PREVON 2018

26. 9. 2018 Zdroj: ÚZIS ČR

Národní screeningové centrum Ústavu zdravotnických informací a statistiky ČR ve spolupráci s Ministerstvem zdravotnictví ČR si Vás dovolují pozvat na 2. ročník konference PREVON 2018, která představí aktuální pokroky v oblasti časné diagnostiky vážných onemocnění. Konference PREVON (PREvence Vážných ONemocnění) se bude konat ve dnech 13.–14. listopadu 2018 v TOP Hotelu Praha.

Archiv