Aktuality

 

Screening je důležitou součástí péče o novorozence – řadu onemocnění již můžeme úspěšně léčit

31. 1. 2023 Zdroj: Medical Tribune

Novorozenecký screening v České republice funguje již od roku 1975. Národní screeningové centrum, Koordinační centrum novorozeneckého screeningu a další odborníci se shodují, že je třeba společně pracovat na tvorbě standardů pro sběr a hodnocení dat pro zvyšování kvality screeningu novorozenců. Nejen u onkologického, ale i u novorozeneckého screeningu je zařazení nových nemocí do screeningu velkým tématem.

Analýza výkonnosti screeningu kolorektálního karcinomu v ČR: prosinec 2022

26. 1. 2023 Zdroj: Kolorektum.cz

Předložená analýza nejdříve popisuje populační data o epidemiologii kolorektálního karcinomu. Dále jsou analyzovány výsledky programu podle dat zdravotních pojišťoven a je vyhodnocen dopad pandemie COVID-19 na screening kolorektálního karcinomu. Prezentovány jsou rovněž výsledky z Registru preventivních kolonoskopií, který je provozován na Institutu biostatistiky a analýz Lékařské fakulty Masarykovy univerzity (IBA LF MU).

Zaměřeno na prevenci: odborná konference Prevon se v Praze konala již popáté

25. 10. 2022 Zdroj: Medical Tribune

Screeningové programy fungují, ovšem je co zlepšovat. Zásadní výzvou pro budoucnost je zvýšení účasti občanů na screeningových programech. Posílit by se měl screening a prevence u onkologických pacientů po léčbě. Praktičtí lékaři mohou přispět dobrou komunikací s pacientem. Téma je i zavádění nových screeningů.

Májek: Na rozšíření doporučení EU pro screening budeme hledat kompromis

8. 8. 2022 Zdroj: Medical Tribune

„Věříme, že chystané nové doporučení Rady EU bude důležitým impulsem pro další rozvoj a udržitelnost screeningových programů v ČR. Velký význam snad ale bude mít i pro další země EU, které mají doposud v přípravě screeningových programů větší rezervy,“ říká RNDr. Ondřej Májek, Ph.D. Jako specialista na preventivní programy Ústavu zdravotnických informací a statistiky ČR a vědecký vedoucí Národního screeningového centra byl jedním z hlavních odborných garantů expertní konference k onkologii v rámci českého předsednictví Radě EU.

Archiv