Screening je důležitou součástí péče o novorozence – řadu onemocnění již můžeme úspěšně léčit

Novorozenecký screening v České republice funguje již od roku 1975. Národní screeningové centrum, Koordinační centrum novorozeneckého screeningu a další odborníci se shodují, že je třeba společně pracovat na tvorbě standardů pro sběr a hodnocení dat pro zvyšování kvality screeningu novorozenců. Nejen u onkologického, ale i u novorozeneckého screeningu je zařazení nových nemocí do screeningu velkým tématem.


Hlavními tématy 5. ročníku konference Prevon, která se konala 4. a 5. října 2022 v Praze, byly onkologický a novorozenecký screening a jejich role v prevenci vážných onemocnění. Shrnutí z oblasti onkologických screeningů jsme se věnovali v minulém článku (Zaměřeno na prevenci: odborná konference Prevon se v Praze konala již popáté; MT 21/2022, str. B1). Dnes si přiblížíme nejvýznamnější novinky a výsledky programů z oblasti novorozeneckého screeningu.

Celý článek je dostupný zde.

Klíčová slova: novorozenecký screening, konference PREVON

Zdroj: Medical Tribune

31. 1. 2023


Zpět