Seminář NSC - Jak dostat nové preventivní programy do praxe?

Závěr roku 2022 byl ve znamení ukončení posledních pilotních projektů, které čerpaly dotaci v rámci Výzvy č. 39 Operačního programu Zaměstnanost. Ukončení této etapy bylo příležitostí k uspořádání Semináře NSC s podtitulem Jak dostat nové preventivní programy do praxe?, který se konal dne 21. února 2023 v Emauzském klášteře v Praze.


Všechny prezentace ze semináře naleznete zde.

Klíčová slova: preventivní programy

Zdroj: NSC ÚZIS ČR

1. 3. 2023


Zpět