Nový celoevropský projekt PRAISE-U - Povědomí o rakovině prostaty a iniciativa pro screening v EU

Ve dnech 25.-26. dubna se v Bruselu zúčastnilo více než 50 členů PRAISE-U zahajovací akce nové celoevropské iniciativy pro screening karcinomu prostaty. Program EU4Health schválil nový ambiciózní tříletý projekt PRAISE-U (PRostate cancer Awareness and Initiative for Screening in the European Union), do kterého se zapojí 25 institucí z 12 zemí. Cílem projektu PRAISE-U je navrhnout ekonomicky efektivní systém screeningu karcinomu prostaty v EU s cílem snížení incidence a mortality tohoto onemocnění a zároveň zabránění nadměrné diagnostiky a léčby.


Rakovina prostaty je u mužů severní a západní Evropy první a druhou nejčastější příčinou úmrtí v rámci onkologických diagnóz.  Každý rok je v Evropě rakovina prostaty diagnostikována přibližně u 450 000 mužů. Opožděná diagnóza může vést k vyššímu výskytu metastatické fáze onemocnění, což je chorobný stav, který se spojuje s vysokou úmrtností a dlouhodobým negativním dopadem na kvalitu života. Ukázalo se, že organizovaný screening vede k časnému odhalení rakoviny prostaty a může tak snížit utrpení a umírání na rakovinu prostaty.  

V přímém partnerství se sítí členů sdružení PRAISE-U usiluje o podporu časného odhalení a diagnostiku karcinomu prostaty v členských státech EU prostřednictvím zavádění těchto programů v jednotlivých členských státech. Sjednocením předpisů a metodických pokynů v jednotlivých státech a umožnění sběru a analýzy relevantních údajů si projekt klade za cíl snížit incidenci a mortalitu karcinomu prostaty v Evropě pomocí individuálně přizpůsobených a na míře rizika založených screeningových programech.

K dosažení cílů projektu PRAISE-U bylo vytvořeno multidisciplinární konsorcium složené z předních evropských lékařů, odborníků a výzkumníků zabývajících se karcinomem prostaty, zahrnující i síť nemocnic, lékařských společností, zástupců pacientů a státních institucí.

 

NSC ÚZIS ČR se podílí na realizaci projektu PRAISE-U a pomáhá organizovat screeningové programy v České republice.

Klíčová slova: screeningové programy, karcinom prostaty

Zdroj: NSC ÚZIS ČR

26. 4. 2023


Zpět