První zasedání resortní Rady Národního screeningového centra

Podpora prevence je zásadní prioritou Ministerstva zdravotnictví. Dne 27.4. poprvé zasedala resortní Rada Národního screeningového centra a projednala jednotnou koncepci řízení stávajících populačních programů screeningu kolorektálního karcinomu, karcinomu prsu a cervikálního karcinomu, a rovněž programu časného záchytu karcinomu plic, který byl spuštěn od roku 2022. Rada rovněž podpořila přípravu programu časného záchytu karcinomu prostaty s možným startem již od roku 2024. Rychlou přípravou nového plošného screeningu prostaty se ČR řadí mezi nejprogresivnější země Evropy. Významnou prioritou ministerstva je zajištění dostupnosti této péče pro všechny občany ČR a plné pokrytí nákladů z veřejného zdravotního pojištění, tedy bez jakýchkoli doplatků na straně pacientů.


Od roku 2023 jsou preventivní programy koordinovány v rámci Národního screeningového centra (NSC) Ústavu zdravotnických informací a statistiky ČR (ÚZIS ČR). Svým rozsahem pokrývají již běžící programy prevence téměř celou populaci ČR, a proto je nezbytné výrazně posilovat kontrolu jejich kvality a efektivnosti Projekty Národního screeningového centra (NSC) jsou významně podporovány z evropských prostředků Operačního programu zaměstnanost. Cílem je zajištění vysoké nákladové efektivity a dosažení maximálního pozitivního dopadu na zdraví obyvatel. K tomu má dopomoci široká odborná Rada složená z předních odborníků napříč lékařskými obory, zástupců zdravotních pojišťoven i politické reprezentace a dalších relevantních subjektů, jako je Národní síť zdravých měst a Pacientská rada ministerstva zdravotnictví.

Tiskovou zprávu naleznete zde.

Klíčová slova: Rada Národního screeningového centra

Zdroj: NSC ÚZIS ČR

2. 5. 2023


Zpět