Poruchy štítné žlázy v těhotenství: rozhovor s odborníkem v pořadu Sama doma

Pozvání do pořadu Sama doma, který pravidelně vysílá Česká televize, přijal doc. MUDr. Jan Jiskra, Ph.D., který srozumitelně vysvětlil funkci hormonů v organismu a podrobněji rozvedl problematiku poruch štítné žlázy v těhotenství.


Celý rozhovor, který byl rozdělen do tří vstupů, najdete na webových stránkách České televize.

První vstup

Sama doma: Endokrinní žlázy – 1. vstup

Druhý vstup

Sama doma: Endokrinní žlázy – 2. vstup

Třetí vstup

Sama doma: Endokrinní žlázy – 3. vstup

 

Časný záchyt tyreopatií v těhotenství

Předmětem projektu je zvýšení efektivity časného záchytu tyreopatií (zejména hypotyreózy a eufunkční chronické lymfocytární tyreoiditidy) v časné fázi gravidity a v důsledku časné intervence minimalizovat negativní dopady tyreopatie na vyvíjející se plod. Součástí projektu je navržení způsobu zavedení tohoto programu formou standardizovaných diagnostických a klinických postupů ve všech gynekologických a endokrinologických ambulancích České republiky.

Předpokládaná doba realizace projektu je 36 měsíců, projekt byl zahájen 1. února 2019.

Garant projektu

doc. MUDr. Jan Jiskra, Ph.D.
III. interní klinika - klinika endokrinologie a metabolismu Všeobecné fakultní nemocnice v Praze a 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy

Související stránky

Sama doma: Endokrinní žlázy (ceskatelevize.cz)

Klíčová slova: hormony, endokrinní žlázy, poruchy štítné žlázy, těhotenství

Zdroj: Česká televize

24. 4. 2019


Zpět