Podaří se zavést v ČR časnou detekci tyreopatií pro všechny těhotné?

Plošný screening tyreopatií v těhotenství ověří pilotní projekt, o němž redaktoři Medical Tribune hovořili s jeho odborným garantem, vědeckým sekretářem České endokrinologické společnosti ČLS JEP doc. MUDr. Janem Jiskrou, Ph.D.


Co přesně je cílem projektu Časný záchyt tyreopatií v těhotenství?

Cílem je zjistit, zda plošný screening je efektivnější než screening cílený pouze na rizikové ženy, který probíhá dosud. Zda je efektivnější z hlediska medicínských výstupů a také finančně, tj. je potřeba vědět, kolik to bude stát. Také je potřeba vědět, jak screening všech těhotných žen zatíží zdravotní systém, protože o ženy, u nichž se zjistí nějaká patologie, se musí nějaký lékař postarat. A nemusí jich být málo. Gynekolog bude muset odeslat až 15 procent těhotných na endokrinologii, to je velký počet.

Celý rozhovor na webu tribune.cz

Klíčová slova: tyreopatie, těhotenství, screening

Medical Tribune

23. 9. 2019


Zpět