Každá koruna vložená do screeningu se tisícinásobně vrátí

Doc. MUDr. Ondřej Urban, Ph.D. je předsedou České gastroenterologické společnosti ČLS JEP a přednostou II. interní kliniky gastroenterologie a geriatrie LF UP a FN Olomouc. U příležitosti 36. českého a slovenského gastroenterologického kongresu vyzdvihl úspěch programu kolorektálního screeningu: „V roce 2000 byla ČR na prvním místě na světě ve výskytu kolorektálního karcinomu. V současné době jsme na 21. místě, dvacet zemí jsme tedy přeskočili, což je obrovský úspěch, na kterém se podílí zejména Národní program screeningu kolorektálního karcinomu, který naši zemi řadí mezi absolutní světovou špičku a jehož výsledky jsou takové, že jsme v současné době dosáhli snížení mortality na toto onemocnění o 34 procent, ale máme i snížení výskytu kolorektálního karcinomu o 17 procent.“


Redaktoři Medical Tribune si s doc. Urbanem povídali nejen o problémech, které jeho obor trápí. Zmínil se i o rostoucí incidenci karcinomu pankreatu nebo nových nadějích v léčbě mnoha onemocnění, které se otevírají díky novým poznatkům o střevní mikrobiotě a které přináší např. fekální bakterioterapie.

Celý rozhovor na webu tribune.cz

Klíčová slova: kolorektální screening

Zdroj: Medical Tribune

16. 12. 2019


Zpět