Kontakt

Národní screeningové centrum
Ústav zdravotnických informací a statistiky České republiky
Kounicova 688/26
602 00 Brno

Telefonní kontakt na sekretariát NSC: 778 529 202

E-mail: nsc@uzis.cz