Koordinační tým

Manažerské vedení Národního screeningového centra je rozděleno na část odbornou, kterou zajišťuje RNDr. Ondřej Májek, Ph.D., epidemiolog a specialista na preventivní programy a stránku procesní, kterou zajišťuje PhDr. Karel Hejduk, dlouholetý projektový manažer klinických projektů vzdělán v oborech ekonomie a řízení zdravotnictví a veřejné zdravotnictví. Strategické řízení je zajištěno ředitelem ÚZIS ČR doc. RNDr. Ladislavem Duškem, Ph.D.