Zvýšení efektivity adresného zvaní občanů ke screeningům

Shrnující zpráva projektu „Zvýšení efektivity adresného zvaní občanů ke screeningům karcinomu tlustého střeva a konečníku, prsu a děložního hrdla“

Shrnující zpráva projektu

Otevřít PDF soubor

Napsané a zveřejněné analytické a strategické dokumenty

  1. Souhrnná analýza silných a slabých míst běžících onkologických populačních screeningových programů a přehledová zpráva aktivit populačního adresného zvaní

Souhrnná analýza a vyhodnocení dosavadních etap adresného zvaní

Otevřít PDF soubor

Shrnující zpráva silných a slabých míst běžících onkol. populačních programů

Otevřít PDF soubor

Přehledová zpráva aktivit populačního adresného zvaní občanů

Otevřít PDF soubor

  1. Segmentační analýza cílových skupin a identifikované motivátory a bariéry adresného zvaní

Segmentační analýza cílových skupin a  motivátory a bariéry adresného zvaní

Otevřít PDF soubor

Identifikace klíčových parametrů vstupujících do segmentační analýzy

Otevřít PDF soubor

Motivátory a bariéry adresného zvaní – prezentace výsledků výzkumu

Otevřít PDF soubor

  1. Metodika nastavení informačního systému a hodnocení adresného zvaní

Metodika nastavení informačního systému

Otevřít PDF soubor

  1. Souhrnná zpráva definující behaviorální intervence a komunikační prvky a design variant inovovaných zvacích dopisů

Souhrnná zpráva definující behaviorální intervence a komunikační prvky

Otevřít PDF soubor

Zpráva zdůvodňující design inovovaných variant zvacích dopisů

Otevřít PDF soubor

  1. Závěrečná zpráva z pre-testu shrnující získaná data a doplňující metodická doporučení

Realizace pre-testů na definovaném vzorku 

Otevřít PDF soubor

Analýza dat z pre-testů

Otevřít PDF soubor

Závěrečná doporučení a další kroky

Otevřít PDF soubor

  1. Statistická metodika pilotního projektu a metodika hodnocení efektu inovovaných dopisů

Statistická metodika pilotního projektu

Otevřít PDF soubor

  1. Finální projektová hodnotící zpráva shrnující doporučení z realizace projektu, včetně podoby inovovaných zvacích dopisů

Finální projektová hodnotící zpráva

Otevřít PDF soubor

  1. Evaluační zpráva včetně shrnutí doporučení pro průběh realizace projektu

Procesní evaluace projektu

Otevřít PDF soubor

Evaluační zpráva projektu

Otevřít PDF soubor