Regionální hodnocení screeningových programů

Program screeningu
karcinomu prsu (C50)

Program screeningu karcinomu
tlustého střeva a konečníku (C18–C20)

Program screeningu karcinomu
děložního hrdla (C53)