Datová základna realizace screeningových programů

Projekt Datová základna realizace screeningových programů slouží k vybudování jednotné a koordinované infrastruktury pro sběr a vyhodnocování dat z probíhajících a nově zaváděných screeningových programů v České republice. Absenci specializovaného analytického týmu a nástrojů pro sběr, analýzy a interpretace specializovaných dat o programech časného záchytu onemocnění (stávajících či testovaných) řeší tento projekt vybudováním systému evaluace screeningových programů v ČR.

Datová základna poskytne sjednocené a doplněné datové zdroje jako nástroj pro hodnocení kvality, efektivity či ekvity screeningových programů (tedy zda je screeningový program spravedlivě dostupný každé osobě cílové populace). Součástí projektu je i ověření efektivity, účinnosti a ekvity již implementovaných programů screeningu karcinomu kolorekta, prsu, děložního hrdla a novorozeneckého laboratorního screeningu.

Správně definovaná, sesbíraná a zhodnocená data jsou velmi důležitým nástrojem pro hodnocení a případnou úpravu stávajících programů a pro hodnocení smysluplnosti zavádění programů nových tak, aby byl zajištěn jejich maximální pozitivní dopad na zdraví obyvatel a jejich vysoká nákladová efektivita.

Programy časného záchytu vážných onemocnění patří mezi národní veřejně-zdravotnické priority ČR deklarované v rámci Zdraví 2020 - Národní strategie ochrany a podpory zdraví a prevence nemocí a Koncepce hygienické služby a primární prevence v ochraně veřejného zdraví. Realizace v současnosti již probíhajících screeningových programů a schvalování pilotních projektů nových programů časného záchytu onemocnění bude řízeno z Národního screeningového centra ustaveného v rámci projektu "Národní koordinační centrum programů časného záchytu onemocnění".