Výstupy projektu

Plánované

Výstup projektu bude tvořit devět analytických dokumentů.

Publikované

Vstupní, procesní a dopadová evaluace

Otevřít PDF soubor

Evaluační zpráva novorozeneckého laboratorního screeningu

Otevřít PDF soubor

Evaluační zpráva programu screeningu cervikálního karcinomu

Otevřít PDF soubor

Evaluační zpráva programu screeningu karcinomu prsu

Otevřít PDF soubor

Evaluační zpráva programu screeningu kolorektálního karcinomu

Otevřít PDF soubor

Manuál indikátorů kvality cervikálního screeningu

Otevřít PDF soubor

Manuál indikátorů kvality kolorektálního screeningu

Otevřít PDF soubor

Manuál indikátorů kvality mamárního screeningu

Otevřít PDF soubor

Manuál indikátorů kvality novorozeneckého laboratorního screeningu

Otevřít PDF soubor