Výstupy projektu

Plánované

Výstup projektu bude tvořit devět analytických dokumentů.

  • Manuál indikátorů kvality pro screeningový program karcinomu prsu
  • Manuál indikátorů kvality pro screeningový program kolorektálního karcinomu
  • Manuál indikátorů kvality pro screeningový program karcinomu děložního hrdla
  • Manuál indikátorů kvality pro program novorozeneckého laboratorního screeningu
  • Evaluační zprávy a doporučené změny screeningového programu karcinomu prsu
  • Evaluační zprávy a doporučené změny screeningového programu kolorektálního karcinomu
  • Evaluační zprávy a doporučené změny screeningového programu karcinomu děložního hrdla
  • Evaluační zprávy a doporučené změny programu novorozeneckého laboratorního screeningu
  • Vstupní, průběžná a závěrečná evaluační zpráva

Publikované

Dílčí výstupy budou zveřejňovány v průběhu realizace projektu.