Cíle projektu

Hlavní cíl projektu

Cílem projektu NKC je vytvoření organizační řídící struktury a metodického zázemí pro koordinované zavádění, realizaci a evaluaci screeningových programů v České republice.

Projekt umožní vytvořit Národní screeningové centrum, jehož součástí bude Národní rada pro implementaci a řízení programů časného záchytu onemocnění.

Dílčí cíle projektu NKC

  1. Sestavení řídících orgánů pro implementaci a řízení programů časného záchytu onemocnění (tj. Národní rada, řídící komise a pracovní skupiny)
  2. Vytvoření metodického rámce pro průběžnou kontrolu a zvyšování kvality screeningových programů, prostřednictvím provádění průběžného monitoringu definovaných indikátorů kvality. Nastavení způsobu hodnocení dopadů technologií ve zdravotním screeningu a jejich využití při rozhodování o zdravotní politice
  3. Aplikace vzniklého metodického rámce pro schvalování a realizaci potenciálně přínosných pilotních programů sekundární prevence a ověření jeho proveditelnosti na vybraném screeningovém programu v praxi českého zdravotního systému
  4. Nastavení systému vzdělávání a informovanosti cílových skupin projektu