Klíčové aktivity

Projekt bude realizován prostřednictvím pěti částečně na sebe navázaných aktivit, jejichž realizace povede k naplnění vytyčených cílů.