Výstupy projektu

Plánované

  1. Doporučení Rady Ministerstvu zdravotnictví ČR k realizaci pilotního projektu časného záchytu onemocnění.
  2. Manuál pro hodnocení dopadů technologií ve zdravotním screeningu, který bude aplikovatelný v různých fázích "životního cyklu" screeningových programů pro podložené zhodnocení jejich přínosů, rizik a nákladové efektivity (tzv. HTA pro screeningy). Postup plánování programu časného záchytu a definice náležitostí pilotního projektu.
  3. Metodika plánování nového programu a realizace pilotního projektu.
  4. Definice náležitostí pro implementaci národního programu (doporučený postup, měřitelné indikátory kvality odpovídající mezinárodním doporučením, kritéria pro sítě).
  5. Popis náležitostí monitoringu národního programu.
  6. Definice plánu evaluace, metodiky evaluace a evaluační zprávy pro národní program

Publikované

Dílčí výstupy budou zveřejňovány v průběhu realizace projektu.