Zaměřeno na prevenci: odborná konference Prevon se v Praze konala již popáté

25. 10. 2022

Screeningové programy fungují, ovšem je co zlepšovat. Zásadní výzvou pro budoucnost je zvýšení účasti občanů na screeningových programech. Posílit by se měl screening a prevence u onkologických pacientů po léčbě. Praktičtí lékaři mohou přispět dobrou komunikací s pacientem. Téma je i zavádění nových screeningů.


Hlavním tématem 5. ročníku konference Prevon, která se konala 4. a 5. října v Praze, byl onkologický a novorozenecký screening a jeho role v prevenci vážných onemocnění. Pořadatelem konference konané pod záštitou Ministerstva zdravotnictví ČR bylo Národní screeningové centrum Ústavu zdravotnických informací a statistiky ČR, které nově poskytne odborné a administrativní zázemí pro screeningové komise. Konference ukázala zásadní témata, kterým je třeba věnovat pozornost. Odborníci z oblasti zdravotních screeningů, zástupci zdravotních pojišťoven, zástupci Ministerstva zdravotnictví ČR, lékařů i pacientských organizací měli možnost prezentovat výsledky screeningových programů a nejvýznamnější novinky v této oblasti. Experti věnovali pozornost i vlivu pandemie covidu‑19 na účast na preventivních a screeningových programech a hodnocení a zvyšování kvality zavedených programů.

Celý článek na webu tribune.cz

 

25. 10. 2022 | Zdroj: Medical Tribune