6. konference PREVON

26. 4. 2023

Dne 20. 4. 2023 se konala 6. konference PREVON, tentokrát na téma Dostupnost a kvalita programů prevence v krajích ČR. Úvodní slovo přednesl ministr zdravotnictví a místopředseda vlády ČR Vlastimil Válek, architekt eGovernmentu MV ČR Jiří Malina a ředitel ÚZIS ČR Ladislav Dušek. Program byl rozdělen do několika bloků. Úvodní dopolední blok se věnoval zpřístupňování dat v oblasti prevence vážných onemocnění jako podkladu pro tvorbu krajských strategií. V dalším bloku se diskutovaly zkušenosti a podněty z praxe a inspirativní projekty. Dále se v odpoledních hodinách konference věnovala novým výzvám v oblasti preventivních programů, screeningu a očkování z pohledu primární péče. Poslední blok nabídnul několik příspěvků o prevenci a zdraví obyvatel v dostupných datech. Konference byla zaměřena i na další neméně důležitá témata, jako je např. reprodukční zdraví, využití nových technologií, či vybrané ukazatele zdravotního stavu obyvatel krajů ČR.  


Videozáznam a jednotlivé prezentace přednášejících naleznete na stránce konference.

26. 4. 2023 | Zdroj: NSC ÚZIS ČR