Výrazná česká stopa na konferenci International Cancer Screening Network 2023

3. 7. 2023

Koncem měsíce června se odborníci z Národního screeningového centra zúčastnili prestižní mezinárodní konference organizace ICSN (International Cancer Screening Network) v italském Turínu, kde sdíleli své zkušenosti z oblasti screeningu nádorových onemocnění se svými kolegy z celého světa.


Na konferenci byla prezentována data z již zavedených českých screeningových programů, a to ze screeningu rakoviny prsu, karcinomu děložního čípku či kolorektálního karcinomu. Představeny byly také pilotní projekty screeningu zaměřené na karcinom plic a karcinom prostaty. Mimo jiné byl diskutován význam cíleného zvaní k účasti na sekundární prevenci či poskytování samovyšetřovacích testů na HPV ženám, které se dlouhodobě neúčastní preventivních vyšetření. Velký ohlas zaznamenala prezentace kolegy dr. Májka, který se ve svém příspěvku zaměřil na připravovaný program časného záchytu karcinomu prostaty v ČR, který by měl být spuštěn od roku 2024. Česká republika se v této aktivitě řadí mezi světové lídry, s odborníky ze zahraničí jsme zahájili spolupráci v rámci přípravy tzv. Pražské deklarace Prostafora a pokračujeme v rámci projektu PRAISE-U.

Konference se účastnilo 300 účastníků, kteří se věnují výzkumu screeningu nebo organizování screeningových programů. Odborníci z Národního screeningového centra prezentovali 3 přednášky a 6 posterů, odborný program konference tedy nesl významnou českou stopu.

Přehled příspěvků NSC

Přednášky

Postery

Další informace o konferenci

3. 7. 2023 | Zdroj: NSC ÚZIS ČR