Program časného záchytu karcinomu plic zaznamenává první úspěchy

1. 8. 2023

Na předních příčkách nádorových nemocí, na které se nejčastěji umírá, se dlouhodobě udržuje rakovina plic. Za posledních 5 let bylo v průměru ročně odhaleno více než 6 500 nových případů onemocnění karcinomem plic a průměrně více než 5 000 osob ročně na rakovinu zemřelo. Karcinom plic je příčinou každého pátého úmrtí na rakovinu, proto je nezbytné klást důraz na prevenci, ať už zdravým životním stylem či účastí na programech pro časný záchyt onemocnění (screeningu).


V rámci screeningu se rizikové skupiny můžou prostřednictvím svých praktických lékařů zapojit do již druhým rokem probíhajícího pilotního programu časného záchytu karcinomu plic, na kterém se podílí Národní screeningové centrum. Program je realizován pod záštitou Ministerstva zdravotnictví ČR.

Program byl zahájen v roce 2022 a v prvním roce fungování projevilo zájem o vstup do programu prostřednictvím praktických lékařů téměř 3 500 oslovených bývalých nebo současných kuřáků. Evidujeme téměř 2 500 osob, kterým bylo provedeno vyšetření takzvaným nízkodávkovým CT přístrojem. Přibližně u 3 % pacientů byl zjištěn rizikový nález, který vyžaduje další vyšetření.

Díky časnému odhalení rakoviny plic v počátečních fázích se významně zvyšuje šance na úspěšnou léčbu a následné zlepšení kvality života pacientů. Naší snahou je proto zahrnout do tohoto programu co nejvíce osob z rizikových skupin – bývalých nebo současných kuřáků ve věku 55–74 let, kteří vykouří 20 a více balíčkoroků, tj. množství cigaret odpovídající 20 cigaretám (1 krabičky) denně po dobu 20 let.

1. 8. 2023 | Zdroj: NSC ÚZIS ČR