Riziko předčasného porodu

Předčasný porod je definován jako porod do 37. týdne těhotenství. Ročně se v České republice předčasně narodí 8 až 9 tisíc dětí, z čehož 2 až 3 tisíce v pásmu těžké a středně těžké nezralosti (pod 1 000 g).

Předčasný porod má významný dopad na zdraví narozeného dítěte. Může hrozit:

  • respiratory distress syndrom
  • chronická plicní onemocnění
  • nekritizující enterokolitis
  • mozková obrna
  • slepota a horší kvalita zraku
  • hluchota
  • epilepsie
  • duševní retardace
  • poruchy psychického vývoje (chování/emoce)
  • spektrum autistických poruch

Matka je často nucena zůstat doma a je ekonomicky neaktivní, hrozí sociální izolace.

Jak se dá předčasný porod odhalit?

Příznaky hrozícího předčasného porodu jsou děložní stahy a zkracující se děložní hrdlo, někdy odchod hlenové zátky uzavírající kanál děložního hrdla. Častěji odteče plodová voda bez předchozích děložních stahů. Děložní stahy začnou po odtoku plodové vody někdy ihned, někdy s různě dlouhým odstupem, a porod plodu pak rychle následuje.

Léčení hrozícího předčasného porodu předpokládá neodkladný převoz nejlépe do perinatologického centra (tzv. „transport plodu v děloze“, odborně transport in utero). Před převozem je v některých případech nutné podat těhotné ženě léky tlumící děložní kontrakce a hormon kůry nadledvin. Tento hormon proniká placentou do těla dítěte a pomáhá urychlit vývoj jeho plic. Pokud se zjistí u matky zánět, pak se jí okamžitě podají i antibiotika.

Při ústavní léčbě je nezbytný klid na lůžku, podávají se tokolytika (léky tlumící děložní činnost), zklidňující léky a sleduje se stav dítěte. Perinatologická centra jsou vybavena jak pro léčbu, tak pro případný porod a ošetření nezralých novorozenců. Úmrtnost nezralých novorozenců se podstatně snížila poté, kdy byly těhotné s hrozícím nebo probíhajícím předčasným porodem soustřeďovány ve zmíněných centrech.

I předčasné porody se opakují, proto je třeba ženy, které již mají předčasný porod za sebou, vyšetřit včas ještě před dalším otěhotněním. V poradně pro těhotné se porodník vždy zaměřuje na vyhledávání těhotenství ohrožených předčasným porodem.