Zapojená pracoviště

          

Pilotní projekt probíhá na Gynekologicko-porodnické klinice  VFN a 1. LF UK
v Praze
(porodnice „U Apolináře“),
Apolinářská 18, Praha 2
telefon: +420 770 171 532