Časný záchyt hyperaktivního močového měchýře a eliminace negativního dopadu na kvalitu života

1. 9. 2023 – 31. 8. 2026

Předmětem projektu je snížit stigmatizaci, sociální a pracovní vyloučení u osob s hyperaktivním močovým měchýřem (OAB – overactive bladder). Zvýšit zdravotní gramotnost o problematice a zajistit nasměrování na specializovanou odbornou pomoc. Minimalizovat negativní dopady na kvalitu života pacientů. Navrhnout proces pro zavedení do běžné klinické praxe. Projekt má plnou podporu odborných společností.


Podpora: Operační program Zaměstnanost plus