Časný záchyt kožních nádorů pomocí telemedicínského nástroje v primární péči

1. 10. 2023 – 30. 9. 2026

Předmětem projektu je realizace pilotního projektu časného záchytu kožních nádorů (maligní melanom, spinocelulární a bazocelulární karcinom) a jejich prekanceróz u rizikové populace v ČR. To u osob s podezřením na tato onemocnění umožní včas podstoupit nezbytnou léčebnou intervenci (chirurgický zákrok), která pomůže zabránit dalšímu rozvoji onemocnění a tím výrazně zlepší prognózu pacienta a zabrání zhoršení sociálního postavení pacienta ve společnosti a na trhu práce.


Podpora: Operační program Zaměstnanost plus