Časný záchyt chronické tromboembolická plicní hypertenze u nemocných po prodělané akutní plicní embolii

1. 12. 2023 – 30. 11. 2026

Předmětem projektu je odstranění nerovnosti v přístupu ke zdraví u pacientů pro prodělané plicní embolii, kterým hrozí rozvoj CTEPH, která vzniká jako důsledek opakovaných plicních embolií. U těchto nemocných dochází k nedostatečnému rozpuštění krevních sraženin, které při embolii do plic vniknou.


Podpora: Operační program Zaměstnanost plus