Národní program prevence obezity dětí – BE FIT 24

1. 1. 2024 – 31. 12. 2026

Předmětem projektu je zajištění metodického a technického zázemí pro sběr a vyhodnocení základních prediktorů zdravotního stavu dětské populace, především BMI a krevního tlaku, jejichž optimalizace má výrazný zdravotně preventivní charakter. Dále bude v projektu realizován pilotní program pro optimalizaci časného záchytu dětské obezity (BF24), ve kterém budou testovány inovativní nástroje optimalizace těchto parametrů v dětském věku, včetně přípravy plošného zdravotně preventivního programu.


Podpora: Operační program Zaměstnanost plus