Časný záchyt a prevence zdravotních komplikací u předčasně narozených dětí

1. 3. 2024 – 28. 2. 2027

Předmětem projektu je časný záchyt a snížení zdravotních rizik (malnutrice, bronchopulmonální dysplazie) u předčasně narozených dětí, a dále časný záchyt vývojové psychopatologie ve věku 5 let u předčasně narozených dětí. Předloženými postupy a časnou intervencí dojde k minimalizaci negativních dopadů na celkový vývoj dítěte a rodinu předčasně narozených dětí. Součástí projektu je navrhnout způsob zavedení těchto konkrétních programů do běžné klinické praxe.


Podpora: Operační program Zaměstnanost plus