Optimalizace programu screeningu kolorektálního karcinomu

1. 1. 2018 – 30. 9. 2021

Projekt se zaměřil na zlepšení probíhajícího Národního programu screeningu kolorektálního karcinomu, ověřil realizovatelnost a nákladovou efektivitu plošného zavedení jednotného validovaného kvantitativního imunochemického testu na okultní krvácení do stolice (qFIT). 


Podpora: Operační program Zaměstnanost