Screening rizika předčasného porodu zavedením programu QUiPP

1. 4. 2018 – 31. 3. 2022

Předmětem projektu bylo, v českém zdravotním systému připravit, otestovat a posoudit zavedení screeningového programu QUiPP do praxe. Jednalo se o pilotní ověření podložené metody, která je užívaná ve Velké Británii. Hlavními výstupy projektu byla příprava metodického a technického zázemí pro zavedení programu na národní úrovni, otestování programu QUiPP v praxi a vyhodnocení jeho efektivity v českém zdravotním systému, které mělo MZ ČR napomoci k přijetí následných kroků, včetně legislativních.


Podpora: Operační program Zaměstnanost